Search
Close this search box.

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovenska

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovenska sa uskutoční 15. – 16. novembra 2021 prezenčne alebo online. Rozhodnutie o forme konania bude včas oznámené na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V prípade priaznivých pandemických podmienok sa bude veľtrh konať prezenčne.

Súčasťou Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 2021 sú ,samozrejme, súťaže a tiež zaujímavé prednášky. Jeho cieľom je predstaviť, čo sa študenti naučili v rámci podnikateľského vzdelávania. Budú prezentovať kľúčové kompetencie, ako je prezentácia, kreativita, flexibilita, komunikácia, rozhodovanie, vytváranie záverov, kritické a samostatné myslenie, ako aj schopnosť pracovať v tíme.

Cvičné firmy súťažia v kategóriách leták, instagramový post, webová stránka s e-shopom, elektronická prezentácia, reklamný šot a 90 sekúnd vo výťahu.

Súťažné podklady čakáme najneskôr do 22. októbra 2021.

Všetky potrebné informácie nájdete na www.sccf.sk

Skip to content