Celoštátne kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači sa neuskutoční

Informácia  pre žiakov a pedagógov k súťaži v spracovaní informácií na počítači (SIP) v súvislosti s obmedzeniami fungovania škôl

Celoštátne kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači sa neuskutoční, keďže testovanie časového limitu odpisu a ďalších súťažných úloh je možné realizovať iba prezenčne.  Technicky a materiálne pripravené priestory celoslovenského kola  súťaže na Strednej odbornej škole dopravnej  Martin-Priekopa tak zostanú prázdne – bez nadaných postupujúcich žiakov, ktorých dosiahnuté limity mali byť štartovacou dráhou k víťazstvu na celoštátnom kole.   

V plánovanom termíne 13. februára sa uskutočnilo 8 krajských kôl súťaže. Aktuálna situácia neumožňuje rozhodnúť o presune termínu 54. ročníka celoštátneho kola súťaže. V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania výletov a exkurzií na území SR aj v zahraničí, športových podujatí, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. Zákaz sa netýka súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v pôsobnosti organizátorov súťaží. (Zverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf  Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka bolo prijaté  26. 3. 2020.)

Z toho vyplýva, že zo súťaží plánovaných v harmonograme  na školský rok 2019/2020 sa môžu uskutočniť len tie, ktoré vieme zrealizovať dištančne. Na základe uvedeného aktuálneho uznesenia, charakteru a súťažného poriadku SIP nie je možné uskutočniť celoštátnu súťaž – dištančne. Postupujúci žiaci sa  nemôžu  stretnúť na celoslovenskom kole Súťaže SIP na SOŠ-dopravná Martin-Priekopa a zmerať si navzájom svoje zručnosti a vedomosti.

Žiaci, ktorí  splnili podmienky postupu do celoštátneho kola získajú certifikát.  Spôsob odovzdania resp.  zaslania zrealizuje  SOŠ-dopravná Martin-Priekopa a predsedníčka COK Ing. Balková Alžbeta – balkovaalzbeta@gmail.com  

Celoštátna odborná komisia sa na základe neuskutočnenia súťaže na celoštátnej úrovni rozhodla poskytnúť žiakom súťažné zadania pripravené na celoštátne kolo súťaže – https://siov.sk/ucme-sa-doma/.  Vyskúšajte si ich napísať, upraviť text podľa korektorských značiek a profesionálne upraviť text podľa zadania. Možno tak aspoň trochu spríjemníme Váš pobyt doma.

 Pre ďalšie rozvíjanie zručností na našu súťaž môžete využiť aj stránku http://erodina.sk/?option=clanok&clanok=265587623-slovensky-stenograf&Item=2 a v časti Wordprocessing a Korektorské značky vyskúšať niečo nové alebo zdokonaliť svoje zručnosti. V týchto odkazoch sa nachádzajú zadania, vypracované zadania a v niektorých aj návody na ich riešenie.

Do pozornosti dávame aj Internetovú školu ZAV –  http://student.zav.cz, ktorá reaguje na výnimočnú situáciu ponukou možnosti pracovať s výučbou ZAV doma úplne všetkým žiakom, ktorí majú zakúpenú licenciu pre školu s časovým obmedzením do obnovenia prevádzky škôl. Žiaci doma (bez potreby sťahovania softwaru) môžu ísť na stránku prehliadača (odporúčame Google Chrome, ale nie je podmienkou) prihlásiť sa rovnakým loginom a heslom ako v škole a využívať obsah s výnimkou toho, ktorý vyžaduje  prítomnosť vyučujúceho.

 

  

en_GB

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť