Celoštátne kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači sa neuskutoční

Informácia  pre žiakov a pedagógov k súťaži v spracovaní informácií na počítači (SIP) v súvislosti s obmedzeniami fungovania škôl

Celoštátne kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači sa neuskutoční, keďže testovanie časového limitu odpisu a ďalších súťažných úloh je možné realizovať iba prezenčne.  Technicky a materiálne pripravené priestory celoslovenského kola  súťaže na Strednej odbornej škole dopravnej  Martin-Priekopa tak zostanú prázdne – bez nadaných postupujúcich žiakov, ktorých dosiahnuté limity mali byť štartovacou dráhou k víťazstvu na celoštátnom kole.   

V plánovanom termíne 13. februára sa uskutočnilo 8 krajských kôl súťaže. Aktuálna situácia neumožňuje rozhodnúť o presune termínu 54. ročníka celoštátneho kola súťaže. V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania výletov a exkurzií na území SR aj v zahraničí, športových podujatí, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. Zákaz sa netýka súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v pôsobnosti organizátorov súťaží. (Zverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf  Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka bolo prijaté  26. 3. 2020.)

Z toho vyplýva, že zo súťaží plánovaných v harmonograme  na školský rok 2019/2020 sa môžu uskutočniť len tie, ktoré vieme zrealizovať dištančne. Na základe uvedeného aktuálneho uznesenia, charakteru a súťažného poriadku SIP nie je možné uskutočniť celoštátnu súťaž – dištančne. Postupujúci žiaci sa  nemôžu  stretnúť na celoslovenskom kole Súťaže SIP na SOŠ-dopravná Martin-Priekopa a zmerať si navzájom svoje zručnosti a vedomosti.

Žiaci, ktorí  splnili podmienky postupu do celoštátneho kola získajú certifikát.  Spôsob odovzdania resp.  zaslania zrealizuje  SOŠ-dopravná Martin-Priekopa a predsedníčka COK Ing. Balková Alžbeta – balkovaalzbeta@gmail.com  

Celoštátna odborná komisia sa na základe neuskutočnenia súťaže na celoštátnej úrovni rozhodla poskytnúť žiakom súťažné zadania pripravené na celoštátne kolo súťaže – https://siov.sk/ucme-sa-doma/.  Vyskúšajte si ich napísať, upraviť text podľa korektorských značiek a profesionálne upraviť text podľa zadania. Možno tak aspoň trochu spríjemníme Váš pobyt doma.

 Pre ďalšie rozvíjanie zručností na našu súťaž môžete využiť aj stránku http://erodina.sk/?option=clanok&clanok=265587623-slovensky-stenograf&Item=2 a v časti Wordprocessing a Korektorské značky vyskúšať niečo nové alebo zdokonaliť svoje zručnosti. V týchto odkazoch sa nachádzajú zadania, vypracované zadania a v niektorých aj návody na ich riešenie.

Do pozornosti dávame aj Internetovú školu ZAV –  http://student.zav.cz, ktorá reaguje na výnimočnú situáciu ponukou možnosti pracovať s výučbou ZAV doma úplne všetkým žiakom, ktorí majú zakúpenú licenciu pre školu s časovým obmedzením do obnovenia prevádzky škôl. Žiaci doma (bez potreby sťahovania softwaru) môžu ísť na stránku prehliadača (odporúčame Google Chrome, ale nie je podmienkou) prihlásiť sa rovnakým loginom a heslom ako v škole a využívať obsah s výnimkou toho, ktorý vyžaduje  prítomnosť vyučujúceho.

 

  

sk_SK