Search
Close this search box.
Duál Pointy výrazne uľahčia prácu výchovných a kariérových poradcov

Hodnotiaci seminár rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu pre rok 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo v máji 2021 výzvu na financovanie rozvojových projektov podpory organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2020 vo výške 50 000 eur.

V rámci Výzvy bolo ministerstvu v stanovenom termíne predložených celkom 87 projektov zo základných a stredných škôl. Z hodnotených projektov na základe stanovených kritérií vo vypísanej výzve 29. júna 2021 komisia vybrala 26 projektov, ktorých poradie, výber a výšku pridelených účelových finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Výsledky budú prezentované na online hodnotiacom seminári rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu.

Hodnotiaci seminár pripravuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV), odbor finančnej gramotnosti, Slovenské centrum cvičných firiem a podpory smerovania mládeže s technickou podporou CVTI SR-ŠVS BB prostredníctvom MS Teams. Uskutoční sa 25. januára 2022 v čase od 10:00 do 12:30.

Účasť úspešného uchádzača RP k FG na hodnotiacom seminári je povinná a vyplýva priamo z výzvy rozvojového projektu.

Skip to content