Search
Close this search box.

Hodnotiaci seminár vybraných rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2023

Hodnotiaci seminár vybraných rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2023 sa uskutoční 25. januára 2024 na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania.

 

Dátum:  25. januára 2024

Miesto: ŠIOV, Stromová 9, Bratislava v zasadačke č. 11 148 na 1. poschodí

Začiatok: 10:00 hod

Cieľ seminára: Prezentácia finančne podporených projektov .

Program:

  1. Otvorenie
  2. Príhovor zástupcu MŠVVaŠ SR
  3. Prezentácia realizovaných projektov (cieľové skupiny projektu, stručné vyhodnotenie aktivít, vyzdvihnúť nápaditosť, inovatívnosť a originalitu a prínos pre školu, región..)
  4. Závery

Pozvánka na seminár

Tešíme sa na všetkých účastníkov!

 

Skip to content