Search
Close this search box.

JUPOV 2023 – súťaže cvičných firiem

Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor finančnej gramotnosti, Slovenského centra cvičných firiem (SCCF) a podpory smerovania mládeže vyhlasuje „JUPOV 2023“ – súťaže cvičných firiem“ ku dňu 2. mája 2023. JUPOV je skratka názvu súťaží pre Juniorské podnikateľské vzdelávania.

Súťaže cvičných firiem majú na Slovensku dlhoročnú tradíciu, pretože cvičná firma umožňuje študentom dotknúť sa skutočného podnikateľského prostredia, aj keď iba vo virtuálnom svete.

Čas pandémie si vyžiadal vznik nových súťaží a mnohé chytili nový dych. Veľa z nich sa presunulo do online priestoru, ktorý poskytuje príležitosť zapojiť sa do rôznych súťaží a takisto získať cennú spätnú väzbu od poroty bez nutnosti cestovať. JUPOV 2023 sa uskutoční elektronicky ako samostatná aktivita.

Odborná porota súťaží bude, tak ako v minulých rokoch, zložená zo zástupcov vzdelávacích inštitúcií a podnikovej praxe – z Ekonomickej univerzity v Bratislave, z Metropolitnej univerzity Praha, zo Združenia podnikateľov Slovenska, zo  Slovak Busines Agency.

JUPOV 2023 – súťaže cvičných firiem:

 1. NAJLEPŠIE LOGO SO SLOGANOM

Cvičná firma pripraví jednostranný dokument, kde umiestni aktuálne logo so sloganom vo formáte „JPG“ alebo „PDF“ a v jednom súbore ho pošle elektronicky.

Odborná porota bude hodnotiť prvý dojem, výstižnosť a zapamätateľnosť, čitateľnosť, kreativitu a originalitu, grafické spracovanie.

 1. NAJLEPŠÍ INSTAGRAM POST

Cvičná firma pošle elektronicky jednostranný dokument vo formáte „JPG“ alebo „PDF“ elektronicky.

Odborná porota bude hodnotiť prvý dojem, vzťah k produktu CF, grafickú a estetickú stránku, obsah, údaje CF (identifikácia CF na základe loga prípadne sloganu) a originalitu.

 1. NAJLEPŠIA E-PREZENTÁCIA

Cvičná firma vytvorí vo formáte „PPT“, „PPTX“ atraktívnu, pôsobivú, obsahovo zaujímavú elektronickú prezentáciu CF, v ktorej predstaví firmu, predmet podnikania a aktuálnu ponuku tovarov alebo služieb. Prezentácia môže mať maximálne 12 snímok. E-prezentáciu pošle CF elektronicky na SCCF.

Súťaž „Najlepšia elektronická prezentácia“ sa uskutoční cez MS Teams.  Termín upresníme. CF môžu online predstaviť maximálne dvaja zástupcovia firmy. Firma, ktorá bude naživo prezentovať, musí zdielať svoju prezentáciu a musí mať zapnutú kameru, aby ich bolo možné cez MS Teams vidieť a počuť.

V rámci e-prezentácií CF bude odborná porota hodnotiť grafickú stránku, kreativitu, kvalitu podaných informácií, obsah a živú prezentáciu v materinskom a anglickom jazyku v maximálnej dĺžke 7 minút.

 

 1. NAJLEPŠIA WEBOVÁ STRÁNKA s E-SHOPOM
  (webová stránka s možnosťou zakúpenia produktov)

Cvičná firma pošle elektronicky link na webovú stránku s e-shopom.

Odborná porota bude hodnotiť obsahovú stránku (elektronický katalóg, triedenie produktov, platobné a dodacie podmienky, kontaktné údaje…), prehľadnosť, funkčnosť (technická úroveň, prepojenia), grafickú a estetickú stránku a samozrejme celkový dojem (originalita, kreativita).

 

 1. NAJLEPŠÍ REKLAMNÝ ŠOT

(Link-YouTube) 

Cvičná firma pripraví krátke video s dľžkou max. 60 sekúnd a na hodnotenie pošle link na YouTube, kde bude umiestnený.

Odborná porota bude hodnotiť originalitu, motiváciu ku kúpe produktu, grafiku, estetiku a celkový dojem.

 

 1. ABSOLÚTNY VÍŤAZ JUPOV

Cvičná firma zapojená do všetkých súťažných kategórií s najvyšším bodovým ohodnotením.

 

Podklady do súťaží:

 • Zasielajte elektronicky najneskôr do 16. októbra 2023 na e-mail: onlinesutazecf@gmail.com
 • Do predmetu správy napíšte „Súťaže CF – MENO CF“
 • Ak bude mať súťažný podklad viac ako 15 MB na 1 súbor, uveďte link na zdieľaný odkaz.
 • Podmienkou účasti na súťažiach CF je, aby bola cvičná firma zaregistrovaná prostredníctvom online služieb SCCF na stránke sccf.sk a mala platné IČO

Cvičná firma bude automaticky zaradená do súťaže zaslaním požadovaného podkladu/podkladov do jednotlivých súťaží. V prípade zaslania súťažného podkladu cvičnej firmy v inom ako požadovanom formáte a odkaze (linku) sa tento nebude hodnotiť. 

Upozorňujeme, že nie je povinné zúčastniť sa všetkých súťaží.  Kritériá súťaži sú uvedené v tomto dokumente nižšie.  Cvičná firma môže získať v jednej súťaži maximálne 25 bodov, teda v jednom hodnotiacom kritériu maximálne 5 bodov.

Cieľom súťaží cvičných firiem je preveriť, čo sa žiaci v rámci podnikateľského vzdelávania naučili. V rámci týchto súťaží budú prezentovať kľúčové kompetencie ako je schopnosť pracovať v tíme, rozhodovať, kriticky a samostatne myslieť, vytvárať vhodné marketingové nástroje, prezentovať a komunikovať.  

Víťazov jednotlivých súťaží JUPOV 2023 vyhlásime a oceníme na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem Slovensko 2023.

 

Hodnotené kategórie a kritériá súťaží cvičných firiem JUPOV 2023

 

Logo a slogan ·         prvý dojem

·         čitateľnosť a prehľadnosť

·         výstižnosť, zapamätateľnosť

·         grafické spracovanie

·         kreativita a originalita

 

Instagram post ·         prvý dojem

·         vzťah k produktu CF

·         grafická a estetická stránka

·         obsah, údaje CF (identifikácia CF na základe loga prípadne sloganu)

·         originalita

 

Elektronická
prezentácia
·         predstavenie firmy a produktov

·         grafická, estetická stránka, dodržanie rozsahu (max. 20 snímok);

·         kvalita podaných informácií (upútanie pozornosti)

·         obsah, úplnosť kontaktných údajov CF

·         živá prezentácia v materinskom a anglickom jazyku  (dodržanie  časového limitu 7 minút online alebo prezenčne)

 

Webová stránka s
e-shopom alebo s katalógom produktov
·         obsahová stránka ponuky produktov a služieb(elektronický katalóg, triedenie produktov, platobné a dodacie podmienky, kontaktné údaje…)

·         prehľadnosť

·         funkčnosť (technická úroveň, prepojenia)

·         grafická a estetická úroveň stránky

·         celkový dojem (originalita, kreativita)

 

Reklamný šot ·         originalita, zapamätateľnosť

·         vzťah k produktu CF

·         motivácia ku kúpe produktu

·         časový limit (max 60 sekúnd)

·         celkový dojem, grafika, estetika

 

Cvičná firma môže získať v jednej súťaži maximálne 25 bodov, teda v jednom hodnotiacom kritériu maximálne 5 bodov.

 

Skip to content