Kontakt

Sídlo

P.O. Box 63,
Bellova 54/a, 837 63 Bratislava

Riaditeľ
Ing. Branislav Hadár
Email: kancelaria@siov.sk
Tel: +421 2/54 77 67 77

Úsek hlavných činností
Email: ivana.gregorova@siov.sk
Mobil: +421 903 469 769
 
Projekt duálne vzdelávanie
Email: kuzma.milan@siov.sk
Mobil: +421 905 743 008
 
Kontakt pre médiá
PhDr. Ján Füle
Email: jan.fule@siov.sk
Mobil: 0910 925 106 
 
Ekonomické oddelenie
Tel: +421 2/54 77 62 77

Talent centrum 

 

Dvorčianska 629,
949 05 Nitra

Kateřina Zádrapová
mobil: 0911 790 150
e-mail: katerina.zadrapova@dual.centire.com
talentcentrum@dual.centire.com
centrumorientacie@siov.sk

 

Skupina odborov 11: Fyzikálno-matematické vedy
Ing. Ľubica Jacová –  lubica.jacova@siov.sk  0910 925 107

Skupina odborov 21: Baníctvo, geológia a geotechnika
Ing. Zita Šumichrastová –  zita.sumichrastova@siov.sk  0910 925 113

Skupina odborov 22: Hutníctvo
Ing. Viera Žatkovičová (vedúca odboru) –  viera.zatkovicova@siov.sk  0911 550 343/0910 925 115

Skupina odborov 23, 24: Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, II
Ing. Viera Žatkovičová (vedúca odboru) –  viera.zatkovicova@siov.sk  0911 550 343/0910 925 115

Skupina odborov 25: Informačné a komunikačné technológie
Ing. Michaela Ďurčeková, PhD. –  michaela.durcekova@siov.sk  0911 976 793

Skupina odborov 26: Elektrotechnika
Ing. Ľubica Jacová –  lubica.jacova@siov.sk  0910 925 107

Skupina odborov 27: Technická chémia silikátov
Ing. Viera Žatkovičová –   viera.zatkovicova@siov.sk  0911 550 343/0910 925 115

Skupina odborov 28: Technická a aplikovaná chémia
Ing. Viera Žatkovičová –   viera.zatkovicova@siov.sk  0911 550 343/0910 925 115

Skupina odborov 29: Potravinárstvo
Ing. Viera Žatkovičová –  viera.zatkovicova@siov.sk  0911 550 343/0910 925 115

Skupina odborov 31: Textil a odevníctvo
Ing. Eva Kušnírová –  eva.kusnirova@siov.sk

Skupina odborov 32: Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
Ing. Eva Kušnírová –  eva.kusnirova@siov.sk

Skupina odborov 33: Spracúvanie dreva

Ing. Andrea Palkovičová –  andrea.palkovicova@siov.sk  0911 550 343

Skupina odborov 34: Polygrafia a médiá
Ing. Ladislav Kováč –  ladislav.kovac@siov.sk

Skupina odborov 36: Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Ing. Andrea Palkovičová –  andrea.palkovicova@siov.sk  0911 550 343

Skupina odborov 37: Doprava, pošty a telekomunikácie
Ing. Zita Šumichrastová –  zita.sumichrastova@siov.sk 0910 925 113

Skupina odborov 39: Špeciálne technické odbory
Ing. Zita Šumichrastová –  zita.sumichrastova@siov.sk  0910 925 113

Skupina odborov 42, 45: Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, II:
Ing. Renáta Majerníková, PhD. –  renata.majernikova@siov.sk  0910 925 114

Skupina odborov 43: Veterinárske vedy
Ing. Renáta Majerníková, PhD. –  renata.majernikova@siov.sk  0910 925 114

Skupina odborov 64: Ekonomika a organizácia, obchod a služby II
PaedDr. Peter Solárik –  peter.solarik@siov.sk  0903 469 098

Skupina odborov 68: Právne vedy
RNDr. Mária Hrušovská –  maria.hrusovska@siov.sk  0911 550 343

Skupina odborov 72: Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie
PaedDr. Peter Solárik –  peter.solarik@siov.sk  0903 469 098

Skupina odborov 74: Telesná kultúra a šport

Ing. Michaela Ďurčeková, PhD. –   michaela.durcekova@siov.sk  0911 976 793

Skupina odborov 75: Pedagogické vedy
RNDr. Mária Hrušovská –  maria.hrusovska@siov.sk  0911 550 343

Skupina odborov 76: Učiteľstvo
RNDr. Mária Hrušovská –  maria.hrusovska@siov.sk  0911 550 343

Skupina odborov 82, 85: Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, II
Mgr. art. Gabriel Haščák –  gabriel.hascak@siov.sk

Skupina odborov 86: Umenie a umeleckoremeselná tvorba III

Mgr. art. Gabriel Haščák –  gabriel.hascak@siov.sk

Skupina odborov 82: Umenie a umeleckoremeselná tvorba – Konzervatóriá
Mgr. art. Ľudmila Ghillány – ludmila.ghillany@siov.sk

Skupina odborov 92: Bezpečnostné služby (MŠVVŠ SR)
PaedDr. Peter Solárik –  peter.solarik@siov.sk 0903 469 098

 

Súťaže a práca s talentovanou mládežou

Ing. Vlasta Púchovská –  vlasta.puchovska@siov.sk 0911 469 690

 

 

Slovenské centrum cvičných firiem a problematika finančnej gramotnosti

Ing. Gabriela Horecká –  gabriela.horecka@siov.sk 0911 469 691

Mgr. Marta Marušincová –  marta.marusincova@siov.sk 0911 550 121

Ing. Daniel Ňarjaš –  daniel.narjas@siov.sk 

 

Projektová činnosť, kontinuálne vzdelávanie, učebnicová politika

Ing. Ladislav Šatka –  ladislav.satka@siov.sk 0903 469 766

PhDr. Silvia Bielková –  silvia.bielkova@siov.sk 

 

Skip to content

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť