Kontakt

Sídlo

P.O. Box 63,
Bellova 54/a, 837 63 Bratislava

Riaditeľ
Ing. Branislav Hadár
Email: kancelaria@siov.sk
Tel: +421 2/54 77 67 77

Úsek odborného vzdelávania a prípravy
Ing. Michaela Ďurčeková PhD.
Email: michaela.durcekova@siov.sk
Mobil: +421 0911 976 793
(ostatné kontakty k ŠVP nižšie alebo tu)
 
Úsek celoživotného vzdelávania
Mgr. Ľubica Gállová
Email: lubica.gallova@siov.sk
Mobil: +421 911 469 793
 

Úsek programov a projektov
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA
Email: matej.puzder@siov.sk
Mobil: +421 917 525 341

Projekt duálne vzdelávanie
Email: kuzma.milan@siov.sk
Mobil: +421 905 743 008
 
Kontakt pre médiá
PhDr. Helena Poláková PhD.
Email: helena.polakova@siov.sk
Mobil: +421 910 915 488
 
Ekonomické oddelenie
Tel: +421 2/54 77 62 77

Talent centrum 

Dvorčianska 629,
949 05 Nitra

Kateřina Zádrapová
mobil: 0910 925 107
e-mail: katerina.zadrapova@siov.sk
talentcentrum@siov.sk

 

Odbor kurikulárnej politiky a vzdelávacích programov

Ing. Michaela Ďurčeková, PhD. (námestníčka riaditeľa) –  michaela.durcekova@siov.sk  0911 976 793

Zodpovedná za skupiny odborov:
– 25 Informačné a komunikačné technológie
– 74 Telesná kultúra a šport
Informácie o skupinách odborov:
– 11 Fyzikálno-matematické vedy
– 21 Baníctvo, geológia a geotechnika
– 22 Hutníctvo
– 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, II
– 26 Elektrotechnika
– 31 Textil a odevníctvo
– 32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
– 34 Polygrafia a médiá
– 37 Doprava, pošty a telekomunikácie
– 39 Špeciálne technické odbory

Mgr. art. Ľudmila Ghillány – ludmila.ghillany@siov.sk
Zodpovedná za skupiny odborov:
– 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba – Konzervatóriá

Mgr. art. Gabriel Haščák –  gabriel.hascak@siov.sk
Zodpovedný za skupiny odborov:
– 82, 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, II
– 86 Umenie a umeleckoremeselná tvorba III

RNDr. Mária Hrušovská –  maria.hrusovska@siov.sk  0911 550 343
Zodpovedná za skupiny odborov:
– 68 Právne vedy
– 75 Pedagogické vedy
– 76 Učiteľstvo

Ing. Renáta Majerníková, PhD. –  renata.majernikova@siov.sk  0910 925 114
Zodpovedná za skupiny odborov:
– 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, II
– 43 Veterinárske vedy

Ing. Andrea Palkovičová –  andrea.palkovicova@siov.sk  0911 550 343
Zodpovedná za skupiny odborov:
– 33 Spracúvanie dreva
– 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia

PaedDr. Peter Solárik –  peter.solarik@siov.sk  0903 469 098
Zodpovedný za skupiny odborov:
– 62, 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II
– 72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie
– 92 Bezpečnostné služby (MŠVVŠ SR)

Ing. Viera Žatkovičová –   viera.zatkovicova@siov.sk  0911 550 343/0910 925 115
Zodpovedná za skupiny odborov:
– 27 Technická chémia silikátov
– 28 Technická a aplikovaná chémia
– 29 Potravinárstvo

Mgr. Tatiana Priesolová –  tatiana.priesolova@siov.sk  0903 920 466
Zodpovedná za
– učebnicovú politiku
– kontinuálne vzdelávanie

PhDr. Silvia Bielková –  silvia.bielkova@siov.sk  
– podpora v oblasti učebnicovej politiky

 

Odbor finančnej gramotnosti, SCCF a podpory smerovania mládeže

Ing. Gabriela Horecká (vedúca odboru) –  gabriela.horecka@siov.sk  0911 469 691
Zodpovedná za:
– problematiku finančnej gramotnosti
– Slovenské centrum cvičných firiem 
 
Ing. Vlasta Púchovská –  vlasta.puchovska@siov.sk 0911 469 690
Zodpovedná za:
– organizáciu súťaží a prácu s talentovanou mládežou
 
Mgr. Marta Marušincová –  marta.marusincova@siov.sk 0911 550 121
Zodpovedná za:
– problematiku finančnej gramotnosti
– Slovenské centrum cvičných firiem
 
Ing. Daniel Ňarjaš –  daniel.narjas@siov.sk
Zodpovedný za:
– problematiku finančnej gramotnosti
– Slovenské centrum cvičných firiem
 
Ing. Ladislav Šatka –  ladislav.satka@siov.sk 0903 469 766
Zodpovedný za:
– medzinárodnú projektovú činnosť
Skip to content

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť