Search
Close this search box.

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Slovinsku očami súťažnej slovenskej firmy

Slovenské centrum cvičných firiem nám preposlalo pozvánku na Medzinárodný veľtrh do Celje v Slovinsku. Naše cvičné firmy sa zatiaľ zúčastnili veľtrhov najďalej v Českej republike a tak sme sa príležitosti predstaviť sa na medzinárodnom podujatí radi chopili a 16. februára tohto roka sa zúčastnili spomínaného veľtrhu, do ktorého sa zapojilo spolu tridsaťdva cvičných firiem zo šiestich krajín. USA, Maďarsko, Bulharsko a Slovensko mali po jednom zástupcovi, dvoch reprezentantov malo Španielsko a samozrejme najviac, až dvadsiatimi šiestimi firmami bolo zastúpené domáce Slovinsko.

Hlavnou náplňou veľtrhu bolo online obchodovanie pomocou komunikácie cez aplikácie MS Teams a Zoom. Všetky „stánky“ jednotlivých cvičných firiem mali svoje vlastné miestnosti, do ktorých sme sa pripájali a navzájom spolu komunikovali, čo simulovalo skutočné obchodné rokovania. Bola to pre nás vo svete cvičných firiem nová a naozaj zaujímavá skúsenosť. Každá firma pred veľtrhom nahrala do svojej miestnosti, „stánku“ aktuálny katalóg a webovú stránku. Záujemci si teda materiály mohli pozrieť dopredu a až potom sa rozhodnúť, či do miestnosti vstúpia a budú nakupovať alebo predávať. Zároveň nám to umožnilo si priestor vyzdobiť a pripraviť ukážky našich produktov. 

Našu cvičnú firmu sme prezentovali na základe vopred pripravenej osnovy a v prostredí, v ktorom sme prezentovali naše logo, produkty aj vlajky zúčastnených krajín. Počas viac ako dvoch hodín sme komunikovali v angličtine s rôznymi firmami, z ktorých nás zaujali najmä ponuky zo Španielska, ale aj viaceré zo Slovinska. Zo začiatku nás trochu brzdila tréma z nepoznaného, ale veľmi rýchlo sme sa prispôsobili, reagovali na podnety a odpovedali na otázky. Predstavovali sme našu firmu Batyk and Custom , s.r.o., prezentovali naše originálne produkty a ich katalóg. Veľtrhu sa zúčastnili traja zamestnanci firmy, žiaci štvrtého ročníka Obchodnej akadémie, konkrétne Veronika Mária Kučerová ako manažérka, Jana Slováková v pozícii personalistky a Igor Zelenay ako manažér pre zahraničný obchod. 

Táto výnimočná skúsenosť nám umožnila vyskúšať si komunikáciu v angličtine, ktorá sa využíva v takmer každom medzinárodnom obchodnom styku. Získali sme nové skúsenosti a nadviazali nové kontakty. Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť práve my a mali možnosť predstaviť Batyk and Custom , s.r.o. z Hlohovca aj zahraničiu. 

Chceli by sme poďakovať organizátorom podujatia a zároveň našej pani učiteľke predmetu Cvičná firma, pani Fulierovej, ktorá nám s prípravou pomáhala. 

 

Zamestnanci cvičnej firmy Batyk and Custom , s.r.o., Obchodná akadémia Hlohovec

Skip to content