Search
Close this search box.

PEN Valentínsky týždeň obchodovania 2022

Viac ako 40 vystavovateľov, 14 krajín a vyše 1000 návštevníkov. To je v číslach online PEN Valentin´s Trading Week 2022, ktorého sa mohli cvičné firmy zúčastniť 14. – 16. februára. Jeho organizátorom bol PEN Worldwide – svetové združenie cvičných firiem, partner Slovenského centra cvičných firiem.

K prihláseným krajinám patrili Belgicko, Bulharsko, Kanada, Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Indonézia, Litva, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Tunis a USA. Do obchodovania, súťaže a ďalších sprievodných aktivít sa zapojili aj cvičné firmy zo všetkých kútov Slovenska. Splnené sny s. r. o.  a  SWEETS s. r. o. zo SOŠ podnikania zo Žiliny sa zapojili do obchodovania. Do súťaže „90 sekúnd vo výťahu“ sa prihlásili cvičné firmy Styling & Selling s. r. o.  z OA Murgašova Poprad, Wine Time s. r. o.  z OA Bolečkova Nitra a BeeLive s. r. o.  z OA I. Karvaša z Bratislavy.

Nakoľko sa do súťaží a obchodovania zapojili cvičné firmy z celého sveta, čas prezentácie na súťaži „90 sekúnd vo výťahu“ si stanovila cvičná firma v prihláške (záznam z vyhodnotenia súťaže nájdete na https://www.youtube.com/watch?v=hAN-qluAmjM&list=PLt04QZpU0jnXK398xaX-Dpt49uqVBg4Ht&index=4) Sme veľmi hrdí, že na treťom mieste sa umiestnila aj slovenská cvičná firma Styling & Selling s. r. o.  z OA Murgašova Poprad.

Podujatie PEN valentínsky týždeň obchodovania 2022 bolo zaujímavé aj pre hostí, teda pre učiteľov, ale aj širokú verejnosť, keďže umožnilo nahliadnuť do „svetovej kuchyne“ cvičných firiem. Veríme, že účasť  ale už aj samotné online prihlasovanie slovenských CF bolo pre žiakov veľkým zážitkom a prínosom v oblasti podnikateľského vzdelávania ale aj digitálnych zručností.

Štatistiky z celého podujatia PEN Valentin´s week 2022 nájdete na https://www.youtube.com/watch?v=Q0Wbg31xjpU

Celkové vyhodnotenie podujatia nájdete na https://events.penworldwide.org/results/

Skip to content