Search
Close this search box.
Duál Pointy výrazne uľahčia prácu výchovných a kariérových poradcov

Zamestnávatelia hovoria o potrebe redukcie počtu škôl

Zdroj: TASR, APZ

Veľký počet škôl vzhľadom na počet obyvateľov a s tým spojenú diskutabilnú kvalitu výučby a pripravenosti absolventov vnímajú zamestnávatelia ako jeden z najväčších problémov. Zároveň ho firmy spolu s ďalšími nedostatkami považujú za konkurenčnú nevýhodu Slovenka.

Podľa prezidenta Asociácie priemyselných zväzov Alexeja Beljajeva musí byť prioritou budúcej vlády vzdelávanie. Problémy vidia zamestnávatelia, okrem iného, v príliš veľkom počte stredných škôl, kvalite výučby a v nesúlade študijných odborov s potrebami trhu práce. „Treba urobiť okamžite poriadok v počte stredných škôl. V krajinách OECD je pravidlo, že takýto počet obyvateľov by mal mať asi 100 až 300 stredných škôl, my ich máme 800,“ povedal Beljajev. Upozornil pri tom tiež na fakt, že naplnenosť našich stredných škôl je zhruba na úrovni 40%.

Zamestnávatelia chcú preto pokračovať v presadzovaní redukcie s cieľom zlepšiť kvalitu. Štát by podľa nich mal sprísniť podmienky hodnotenia kvality škôl a nekvalitné  rušiť alebo zlučovať. Do úvahy treba brať i skutočnosť, že vzhľadom na demografický vývoj výrazne klesá počet žiakov, ale sieť škôl zostáva zachovaná. Problémom je i financovanie, keď sa pri súčasnom systéme stáva zo žiaka tovar.

Ako pozitívne, naopak, hodnotia zamestnávatelia skúsenosti s duálnym vzdelávaním. Počet nových žiakov zapojených do tohto systému každoročne rastie. Zatiaľ čo v roku 2015 to bolo necelých 500 žiakov, v roku 2017 to bolo viac ako 1200 a vlani nastúpilo už takmer 3000 žiakov. V súčasnosti vo všetkých ročníkoch škôl s duálnym vzdelávaním študuje 5854 žiakov.

Zameranie týchto študijných odborov sa postupne rozširuje z pôvodne strojárskych a automobilových aj na iné, ako napríklad finančníctvo. Absolventi tohto vzdelávania majú podľa zamestnávateľov vyšší priemerný plat aj lepšie uplatnenie.

Skip to content