Search
Close this search box.

Bratislavské kontraktačné dni cvičných firiem

Kontraktačné dni cvičných firiem už majú na Slovensku tradíciu. V čase pretrvávajúcej pandémie však získali nový dych aj podobu.

Hlavným organizátorom Bratislavských kontraktačných dní, ktoré budú prebiehať 26. až 27. mája je cvičná firma BeastFit z Obchodnej akadémie Nevädzova v Bratislave s predmetom podnikania zameraným na zdravý životný štýl. Na túto tému sa preto rozhodla sústrediť aj samotné podujatie, ktorého spestrením budú aj tematické prednášky a kvízy v slovenčine a angličtine.

Neodmysliteľnou súčasťou kontraktov a veľtrhov sú tiež súťaže firiem žiakov. Na online Bratislavských kontraktačných dňoch cvičných firiem sa bude súťažiť spolu v piatich kategóriách, a to  leták, 90 sekúnd vo výťahu, zrealizované kontrakty, e-shop a Instagram post.

V rámci súťaže „zrealizované kontrakty“ budú cvičné firmy prvý deň obchodovať cez e-shopy a e-mailovú komunikáciu. Do záverečného vyhodnotenia súťaží budú započítané len tie obchody, ktoré budú zaplatené 26. mája 2021 do 16.00 hodiny cez Internetbanking  Centrobanky Slovenského centra cvičných firiem. Vyhlásenie výsledkov všetkých súťaží bude 27. mája 2021 o 13.00 hodine.

Cvičná firma umožňuje študentom dotknúť sa skutočného podnikateľského prostredia, aj keď  iba vo virtuálnom svete. Kontraktačné dni a veľtrhy cvičných firiem poskytujú žiakom príležitosť riešiť obchodné prípady, komunikovať v cudzom jazyku, nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy s podporou reálnych partnerov.

Bratislavské kontraktačné dni cvičných firiem pripravuje Obchodná akadémia Nevädzova. Partnermi podujatia sú Štátny inštitút odborného vzdelávania a jeho odbor Slovenské centrum cvičných firiem, Centrum vedecko-technických informácií Slovensko – ŠVS BB, Ekonomická univerzita v Bratislave a ďalší. Zástupcovia partnerov budú aj porotcami súťaží cvičných firiem.

Veríme, že sa na prvom ročníku online Bratislavských kontraktačných dní cvičných firiem radi zúčastníte, či už ako priami účastníci alebo diváci.

 

Skip to content