Národný koordinátor Európskeho programu vo vzdelávaní dospelých

Lifelong Learning Unit

Kontaktné osoby – Mgr. Alena Štefániková          Mgr. Katarína Šmálová
Email: alena.stefanikova@siov.sk                              katarina.smalova@siov.sk
Tel: 0910 925 089                                                            czv@siov.sk


Európska komisia iniciovala vznik národných koordinátorov Európskeho programu vo vzdelávaní dospelých s cieľom zaistiť a posilniť efektívnu kooperáciu všetkých relevantných partnerov z oblasti vzdelávania dospelých a celoživotného poradenstva, ako aj nastaviť koherentné politiky na zníženie počtu nízko kvalifikovaných osôb.

Aktivity Národného koordinátora programu vo vzdelávaní dospelých na Slovensku (NK ALA SK) ŠIOV sú pokračovaním aktivít realizované od roku 2018 Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Hlavným cieľom projektu je podpora vzdelávania dospelých na Slovensku a jeho ďalšieho rozvoja prostredníctvom posilnenia vnímania vzdelávania dospelých a celoživotného poradenstva ako nástroja rozvoju osôb a ich kariéry ako i národnej ekonomiky. Koordinátori sa venujú rôznym aktivitám v danej oblasti, pričom zahŕňajú do svojich aktivít širokú sieť zainteresovaných strán a zdieľajú príklady dobrej praxe s inými krajinami.

Aktivity Národného koordinátora na Slovensku, ktorého úlohu vykonáva od 1. 1. 2022 Úsek celoživotného vzdelávania (ŠIOV), je naliehavá najmä v súvislosti s nízkou participáciou Slovákov a Sloveniek na vzdelávaní v dospelosti (pohybuje sa na úrovni medzi 3-4 % dospelej populácie).

Ciele:

  • propagovať vzdelávanie dospelých na Slovensku a podporovať jeho ďalší rozvoj
  • zrealizovať opatrenia na systémovej úrovni, ktoré podporia rozvoj VD na Slovensku
  • vytvoriť sieť aktérov pôsobiacich vo vzdelávaní dospelých, umožniť zdieľať príklady dobrej praxe nielen na národnej úrovni, ale aj zo zahraničia.

Aktivity:

  • mapovanie príkladov dobrej praxe vo VD v definovaných oblastiach/témach
  • zavedenie certifikácie základných zručností a predstavenie štandardov kvality a zvyšovanie povedomia o VD (kampaň)
  • obnovenie Národnej siete pre realizáciu Upskilling Pathways, budovanie kapacít aktérov – siete, tréningový kurz, študijné návštevy
  • propagovanie (online) projektových aktivít, podpora aktivít, ktoré zorganizujú iné organizácie

Jednou z hlavných aktivít Národného koordinátora na Slovensku je odovzdávanie prestížnej Ceny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rozvoj celoživotného vzdelávania ako i spoluorganizácia aktivít Týždňa celoživotného učenia.

Spolufinancované z programu EÚ Erasmus+Úsek celoživotného vzdelávania (ŠIOV) realizuje v období od 1. 1. 2022 – 31. 12.  2023 s finančnou podporou Európskej komisie/ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA projekt s názvom AL – Agenda – Národný koordinátor Európskeho programu vzdelávania dospelých. Číslo projektu: 01051504 — NC ALA SK.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte e-mailom na czv@siov.sk

Novinky sledujte na: Celoživotné vzdelávanie v SR / FACEBOOK

                                       Základné zručnosti
(zakladnezrucnosti.sk)

 

en_GB