Search
Close this search box.

Zlepšenie kvality a atraktívnosti OVP v prepojení s potrebami trhu práce

Projekt na zlepšenie kvality a atraktívnosti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na potreby slovenského trhu práce je súčasťou druhého programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce pre obdobie rokov 2024 až 2029. Má ambíciu posunúť odborné vzdelávanie, duálne vzdelávanie, ktoré je už jeho pevnou súčasťou a vyššie odborné vzdelávanie na vyššiu úroveň. Zintenzívniť prepojenie so zamestnávateľmi a priniesť nové platformy na rozvoj praktickej prípravy.

Hlavným prínosom projektu je prenos skúseností a dobrej praxe od švajčiarskych partnerov do tých oblastí odborného vzdelávania, ktoré aktuálne vyžadujú podporu alebo špecifický prístup. Preto sa projekt bude venovať posilneniu odborného vzdelávania v oblastiach stavebníctva, poľnohospodárstva a potravinárstva. Bude riešiť zavedenie odbornej maturity, majstrovskej skúšky a nadväzujúce vyššie odborné vzdelávanie. Súčasťou projektu budú aj aktivity týkajúce sa vzdelávania cudzincov a ich  efektívneho začlenenia na trh práce.

 

Projekt je aktuálne v štádiu schvaľovania projektového zámeru. Začiatok projektových aktivít je naplánovaný na 3Q/2024.  

Skip to content