Search
Close this search box.

Celoslovenská súťaž „ IPM STUDENT AWARD“

Stredoškoláci súťažili v odborných vedomostiach a zručnostiach v oblasti využívania grafických systémov vo vyučovacom procese stredných škôl.

 12. novembra sa na pôde IPM SOLUTIONS, s.r.o. v Žiline uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie ocenení trom víťazným súťažiacim, ktorí uspeli v rámci 18. ročníka celoštátnej súťaže.

Víťazmi na prvých 3 miestach sa stali:  István Hegedüš za prácu „Sústruh“ zo SPŠ  Komárno, Marián Čech za prácu „ Jawa 250“ zo   SPŠ technickej Bardejov a Lukáš Mjartan za prácu „Formulovaný podvozok“ zo  SPŠ technickej Martin. Žiaci v školách používajú grafické systémy od spoločnosti PTC Creo (Pro/ENGINEER). 

                 

 „Po dlhom uvažovaní som sa rozhodol namodelovať sústruh. Počas vypracovania svojej práce  som využíval vedomosti a zručnosti, ktoré som si osvojil v oblasti CAD modelovania, vizualizácie a renderovania,“ povedal úspešný István Hegedüš.

Členovia odbornej hodnotiacej komisie vyberali troch víťazov z celkovo ôsmich súťažiacich, pričom hodnotili v dvoch kategóriách. V A kategórii komisia hodnotila originalitu, náročnosť a zložitosť práce a v kategórii B technické prevedenie a praktické využitie práce.  Žiaci preukázali svoju kreativitu a výnimočnosť a precíznosť v práci s využívaním grafických systémov.  

Ocenenia odovzdali  za IPM SOLUTIONS, s.r.o. Žilina pán Pollák, za Štátny inštitút odborného vzdelávania Vlasta Púchovská a Eva Bugajová. 

 

Skip to content