Search
Close this search box.

CHORVÁTSKE INŠPIRÁCIE VĎAKA VZDELÁVACEJ MOBILITE ERASMUS+

Vo februári 2023 sa nám podarilo vycestovať za inšpiráciami k našim skúseným kolegom z EQAVET Chorvátsko.

Agentúra pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých (Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) v Záhrebe má rovnaké postavenie, právomoci a povinnosti ako Štátny inštitút odborného vzdelávania. Okrem európskych iniciatív EQAVET a EPALE pod agentúru spadá tvorba vzdelávacích programov OVP či študentské súťaže zručností a podobne.

 

 

Hlavnou témou mobility bolo trasovanie absolventov, ktoré v Chorvátsku prebieha od roku 2017 na inštitucionálnej úrovni. Ich cieľom je zhromažďovať spätnú väzbu o vzdelávacích programoch a informácie o uplatnení absolventov na trhu práce alebo v ďalšom vzdelávaní. Dúfame, že ich prezentácia o implementácii, prínosoch, výzvach a plánoch do blízkej budúcnosti nám pomôže v presadzovaní a propagovaní tohto nástroja kvality na Slovensku.

Okrem toho sme mali možnosť navštíviť tri stredné odborné školy, ktoré sa zapojili do trasovania absolventov od úplného začiatku– Škola za medicinske sestre Vrapče, Obrtnička škola za osobne usluge a Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića. Vďaka rozmanitosti škôl sme mali možnosť vidieť rôzne prístupy a výsledky v trasovaní absolventov, no na všetkých troch školách sme sa stretli s rovnakým entuziazmom, nadšením a pozitívnym prístupom v oblasti zvyšovania kvality v OVP napriek náročným úlohám, ktoré so sebou trasovanie absolventov prináša.

Informácie o ďalších mobilitách či aktivitách EQAVET Slovensko nájdete na okvalite.sk .

Skip to content