Search
Close this search box.
Duál Pointy výrazne uľahčia prácu výchovných a kariérových poradcov

Cvičné firmy budú súťažiť v Žiari nad Hronom

Bratislava – 14. marca 2019 – V stredu 3. apríla 2019 v Mestskom kultúrnom dome v Žiari nad Hronom organizuje Súkromná obchodná akadémia v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania – Slovenské centrum cvičných firiem (ŠIOV – SCCF) 23. regionálny veľtrh a kontraktačný deň cvičných firiem.  Bude sa súťažiť v kategóriách:

– najlepšia elektronická prezentácia cvičnej firmy,
– najlepší slogan cvičnej firmy, 
– najlepší stánok cvičnej firmy, 
– najlepšie logo cvičnej firmy, 
– najlepší katalóg cvičnej firmy.

 

Na regionálnom veľtrhu si môžu cvičné firmy preveriť svoje podnikateľské schopnosti v širšej konkurencii a získať nových obchodných partnerov. Veľtrh bude súčasne aj 11. kontraktačným dňom pre cvičné firmy zo stredoslovenského regiónu. Zástupcovia z Detvy prídu s medzinárodnou cvičnou firmou spolu s partnermi z Chorvátska, Španielska a Talianska.

Súčasťou podujatia bude aj záverečné vyhodnotenie a ocenenie víťazov 7. ročníka súťaže „Naj podnikateľský zámer“, ktorej vyhlasovateľom je ŠIOV – Slovenské centrum cvičných firiem. Hodnotiteľmi boli zástupcovia z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Združenia mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS) a Slovak Business agency (SBA). Vyhodnotenie  a propozície súťaže nájdete na http://www.sccf.sk/sutaz-o-najlepsi-podniktelsky-zamer-40.html

Skip to content