Search
Close this search box.

Kontraktačný deň Cvičných firiem v Poprade

Dňa 7. februára 2019 sa v priestoroch Obchodnej akadémie v Poprade uskutočnil 11. ročník Kontraktačného dňa cvičných firiem. Zavítali k nám školy z rôznych kútov Slovenska ako napríklad Žilina, Levoča, Košice alebo Trebišov.

Firmy súťažili v štyroch kategóriách: najkrajší stánok, najlepší manažérsky tím, najzaujímavejší katalóg a najlepšia prezentácia. Žiaci prezentovali činnosť svojej firmy pred žiakmi a porotou, ktorou boli učitelia našej školy, pedagógovia hosťujúcich firiem, riaditeľ RPIC v Poprade a riaditeľ Akadémie vzdelávania Tatry v Poprade.

Navštívili nás aj žiaci 2 tried s učiteľmi z Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Každá firma sa snažila zaujať svojím prezentovaním, občerstvením aj celkovou vizážou tímu, pestrou výzdobou stánku a elektronickou prezentáciou. Porota kládla uchádzačom mnohé otázky ohľadom ich cvičnej firmy.

Myslíme si, že si študenti odniesli veľa nových skúseností, poznatkov a radi zavítajú do priestorov našej školy aj na budúci rok.

Výsledky súťaží:

Súťaž o najkrajší výstavný stánok
 1. Waffle House, s. r. o., Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov n. Topľou
 2. SPARKLES, s. r. o., Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
 3. Prúty, s. r. o., Spojená škola internátna, Nám. Š. Kluberta 1, Levoča
Súťaž o najlepší manažérsky tím
 1. SPARKLES, s. r. o., Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
 2. Waffle House, s. r. o., Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov n. Topľou
 3. Vidiecky dom Nevädza, s. r. o., Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad
Súťaž o najzaujímavejší katalóg
 1. A&G Area, s. r. o., Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad
 2. Prúty, s. r. o., Spojená škola internátna, Nám. Š. Kluberta 1, Levoča
 3. SPARKLES, s. r. o., Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Súťaž o najpútavejšiu elektronickú prezentáciu
 1. SPARKLES, s. r. o., Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
 2. START GO, s. r. o., Veľká okružná 32, Žilina
 3. DEVUŠKA, s. r. o., Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov
11. kontraktačný deň cvičných firiem OA Poprad – účastníci
FIRMA ŠKOLA
A&G Area, s. r. o. OA Poprad
BATH RELAX, s. r. o. OA Poprad
DEVUŠKA, s. r. o. OA Trebišov
DIAMOND CAR, s. r. o. OA Žilina
DIAMONDS, JA firma OA Poprad
ELIT’S, s. r. o. SSOŠ Giraltovce
ENDEMIT, JA firma OA Poprad
GOLDEN JOY, s. r. o. OA Poprad
JA FIRMA FLEX OA Trebišov
JA FIRMA DREAM FOOD OA Poprad
P. A. W., JA Firma SSOŠ Košice
PRÚTY, s. r. o. SŠI Levoča
SPARKLES, s. r. o. OA Košice
START GO, s. r. o. OA Žilina
Sweethearts, s. r. o. OA Poprad
Victory Hotel, s. r. o. OA Poprad
Vidiecky dom Nevädza, s. r. o. OA Poprad
Waffle House, s. r. o. OA Vranov n/T
WALL PAPERS, s. r. o. SSOŠ Giraltovce
Skip to content