Search
Close this search box.

Regionálny veľtrh a kontraktačný deň cvičných firiem 2019

Bratislava – 15. apríla 2019 – V Miestnom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom sa 3. apríla 2019 na 23. regionálnom veľtrhu a 11. kontraktačnom dni prezentovalo 18 stredných odborných škôl z Banskobystrického, Košického, Nitrianskeho, Trnavského kraja a 4 zahraničné školy.

Regionálny veľtrh v Žiari nad Hronom bol zaujímavý aj tým, že sa na ňom zúčastnila a súťažila medzinárodná slovensko – chorvátsko – španielsko – talianska cvičná firma Yee travel agency, s.r.o., cestovná kancelária. Táto vznikla v rámci projektu ERASMUS+, ktorý realizuje SŠ OA Detva. Na veľtrhu sa celkom zúčastnilo 25 cvičných firiem.

Sme veľmi radi, že nás, zo Slovenského centra cvičných firiem a Ing. Oľgu Budinskú, odbornú redaktorku Slovenského pedagogického nakladateľstva – Mladé letá v Bratislave, prijali  ako vzácnu návštevu. Pozvanie prijala aj Ing. Oľga Ďuricová, ktorá je so Súkromnou obchodnou akadémiou v Žiari nad Hronom spätá dlhé roky nielen profesionálne, ale aj tak rodinne, ako to už býva pri učiteľskom povolaní a pre školu a krajinu je aj výnimočnou osobou ako jedna zo zakladateliek cvičných firiem na Slovensku.  

V rámci veľtrhu ale aj pred ním, cvičné firmy súťažili v kategóriách najlepšia elektronická prezentácia,  najlepší slogan, najlepší stánok, najlepšie logo, najlepší katalóg.

Počas slávnostného vyhodnotenia súťaží veľtrhu a kontraktačného dňa cvičných firiem, bol vyhodnotený aj 7. ročník celoslovenskej súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“, ktorú vyhlasuje pravidelne ŠIOV – Slovenské centrum cvičných firiem. Projekty hodnotili zástupcovia Ekonomickej univerzity v Bratislave, Združenia mladých podnikateľov Slovenska a SCCF. Ceny za SCCF odovzdali  Ing. Gabriela Horecká a Mgr. Marta Marušincová. Víťazným tímom zo SŠ OA Štúrova 848, DetvaOA DM Janotu, Čadca a SOŠ, Kysucká 14, Senec srdečne gratulujeme. Vyhodnotenie nájdete na http://www.sccf.sk/sutaz-o-najlepsi-podniktelsky-zamer-40.html. Album 136 fotografií nájdete na  FB stránke používateľa Žiar nad Hronom vo fotografiách.

Cenu Slovenského centra cvičných firiem v rámci aktuálneho veľtrhu a kontraktačného dňa cvičných firiem pre stredoslovenský kraj získala CF Propagátor, s.r.o. zo Spojenej školy Modrý Kameň. Celkové vyhodnotenie 23. regionálneho veľtrhu a 11. kontraktačného dňa cvičných firiem bude zverejnené na stránke školy www.oazh.sk

Skip to content