Search
Close this search box.

DEKLARÁCIA OSNABRÜCK 2020

o odbornom vzdelávaní a príprave ako prostriedku na oživenie a spravodlivý prechod k digitálnemu a ekologickému hospodárstvu

Ministri členských štátov, kandidátskych krajín EÚ a krajín EHP zodpovední za OVP podpísali 30. novembra 2020 Deklaráciu o OVP ako prostriedku na oživenie a spravodlivý prechod k digitálnemu a ekologickému hospodárstvu (ďalej „Deklarácia Osnabrück 2020“). Deklarácia vymedzuje súbor politických opatrení v OVP na obdobie 2021 – 2025, ktoré majú doplniť a implementovať víziu a strategické ciele formulované v odporúčaní Rady o odbornom vzdelávaní a príprave pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť.

Cieľom Deklarácie je prispieť k zotaveniu po pandémii COVID 19 a ďalší rozvoj európskeho priestoru vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom inovatívnych systémov vzdelávania a odbornej prípravy zameraných na budúcnosť s cieľom podporiť digitálny a zelený prechod a lepšiu zamestnateľnosť a konkurencieschopnosť a stimulovať hospodársky rast.

Berúc do úvahy návrh odporúčania Rady o OVP pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť, ako aj aktualizovanú európsku agendu zručností, Osnabrückská deklarácia sa zameriava na štyri hlavné oblasti na roky 2021 až 2025:

  1. Odolnosť a excelentnosť prostredníctvom kvalitného, inkluzívneho a flexibilného OVP
  2. Vytvorenie novej kultúry celoživotného vzdelávania – význam ďalšieho vzdelávania a digitalizácie
  3. Udržateľnosť – zelený odkaz v OVP 4. Európsky priestor vzdelávania a odbornej prípravy a medzinárodné OVP
  4. Európsky priestor vzdelávania odbornej prípravy a medzinárodné OVP

Text deklarácie Osnabrück 2020

Text deklarácie v anglickom jazyku

 

Skip to content