Search
Close this search box.

Druhá séria podcastov EPALE Slovensko je tu!

Druhá séria nadväzuje na úspešný formát podcastov EPALE Slovensko, ktoré si môžete pozrieť ako video-rozhovory. Prostredníctvom nového formátu máte možnosť sledovať alebo vypočuť si rozhovory, ktorých cieľom je reagovať na nízku mieru vzdelávania dospelých na Slovensku a sprostredkovať príklady dobrej praxe so zameraním sa na konkrétne riešenia.

Druhá séria začína veľmi inšpiratívnym rozhovorom o tom, ako sa tímu nadšencov v oblasti vzdelávania podarilo z Trnavy vytvoriť učiace sa mesto. Zaradenie Trnavy do Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO je významným míľnikom, ktorý otvára Trnave možnosti spolupráce s odborníkmi z oblasti vzdelávania z celého sveta a vytvára tak predpoklad pre nové inšpiratívne edukačné projekty určené všetkým obyvateľom mesta.

Moderátorkou je Ľubica Gálová, vedúca Úseku celoživotného vzdelávania Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Pozvanie na rozhovor prijal Michal Koricina, lektor a manažér Občianskeho združenia Lifestarter, ktorý sa so svojim pracovným tímom zaslúžil o zapísanie mesta Trnava ako prvého mesta na Slovensku do Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO.

Prvý diel druhej série podcastov EPALE Slovensko

Druhý diel je venovaný téme kariérového poradenstva a aktivitám siete Euroguidance na Slovensku, ktorá podporuje a rozvíja kariérové poradenstvo na Slovensku. Cieľom celoeurópskej siete je podpora a rozvíjanie európskej dimenzie v kariérovom poradenstve. 

Z rozhovoru sa dozviete, čo je to kariérové poradenstvo, aké má špecifiká, aká je aktuálna situácia v oblasti kariérové poradenstva na Slovensku, aké sú hlavné aktivity siete Euroguidance, ktorá organizuje Národnú cenu kariérového poradenstva a taktiež aj Týždeň kariéry. V rámci svojich aktivít spolupracuje so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry na Slovensku.

Moderátorom podcastu je Laco Oravec, ambasádor EPALE Slovensko. Pozvanie na rozhovor prijal Ladislav Ostroha, koordinátor Euroguidance na Slovensku a Paula Pastierová, členka Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a skúsená kariérová poradkyňa.

Druhý diel druhej série podcastov EPALE Slovensko

V čom je špecifické kariérové poradenstvo pre dospelých? Paula Pastierová v podcaste hovorí o tom, že u dospelého jedinca je rozhodujúcim faktorom pre využitie kariérového poradenstva moment vyhorenia, ktorému predchádza pocit nespokojnosti v práci. Takisto je dôležitý fakt, že trhová ekonomika je neustále meniaci sa svet. Stále vznikajú nové pracovné pozície a zanikajú staré. Človek preto musí okrem svojich potrieb reagovať aj na potreby sveta práce. 

Ladislav Ostroha dodáva, že kariérové poradenstvo je stále vnímané ako verejná služba a je zaužívané, že na Slovensku sú jej príjemcovia ľudia, ktorí prežívajú obdobie nejakej zmeny napr. stratili zamestnanie. Pre dospelých pracujúcich sú služby v tejto oblasti obmedzené, aj keď už sú nejaké iniciatívy aj v oblasti legislatívy, ktoré sa  snažia zaviesť systém aj do tejto oblasti.

Podcasty môžete nájsť na platforme EPALE, na Youtube EPALE Slovensko a na podcastových platformách Spotify a Apple Music. 

Využite možnosť získať nové informácie a inšpiráciu od expertov z rôznych oblastí.

Tím EPALE Slovensko

 

Skip to content