Search
Close this search box.

Druhý online Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko 2021 je za nami

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko 2021 zrealizoval 15. – 16. novembra 2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania v čase stále pretrvávajúcej pandémie COVID-19 online. Záznam z prvéhodruhého dňa veľtrhu nájdete na YouTube.

Tohtoročný veľtrh cvičných firiem ako aj súťaž Skills Slovakia Mladých elektronikov sme pôvodne pripravovali prezenčne. Zhoršujúca sa pandemická situácia nás však prinútila dva dni pred začiatkom pripraviť veľtrh online.

Organizačným a odborným garantom bol Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV), odbor finančnej gramotnosti a Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF). Ďalšími spoluorganizátormi online veľtrhu sú Ekonomická univerzita v Bratislave a vybrané školy.

Partnermi MVCF 2021, ktorým srdečne ďakujeme za podporu, boli Ekonomická univerzita v Bratislave, OVB Allfinanz Slovensko a. s., Národná banka Slovenska (NBS), Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS), Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS), Slovak Business Agency (SBA), Centrum fiktivních firem (CEFIF) Praha, Metropolitní univerzita Praha (MUP), Nadácia VSE, PEN Worldwide a SEA agentúra pre vzdelanie a vedu.

Na Medzinárodný Online Veľtrh Cvičných Firiem 2021 sa prihlásilo celkom 72 cvičných firiem, z toho 55 zo Slovenska, 17 zo zahraničia a to z Belgicka, Bulharska, Čiech, Rumunska a Španielska.

Počas dvoch dní veľtrhu zúčastnené cvičné firmy medzi sebou obchodovali cez e-shopy a takisto formou e-mailovej komunikácie. Za obchody z veľtrhu počítame všetky, ktoré budú zaplatené cez internetbanking do 26. novembra 2021.

Súčasťou veľtrhu boli, tak ako po minulé roky, aj súťaže. Cvičné firmy súťažili od začiatku školského roka v kategóriách leták, instagram post, web s e-shopom, elektronická prezentácia a reklamný šot.

Veľtrh cvičných firiem sme tento rok venovali téme mladých úspešných podnikateľov a preto sme prvý deň do veľtrhu zaradili prezentácie reálnych firiem ako napríklad „Be Lenka – príbeh značky“, ktorú predstavil Peter Brezáni a téme „Keď je práca potešením, tak je život šťastím“, sa venovala Lívia Pastoreková. Viac o mladých úspešných finančníkoch povedal Radek Maxa z Metropolitnej univerzity Praha.

Podrobné vyhodnotenie a výsledky súťaží nájdete na ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem – Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem 2021 (sccf.sk)

Tešíme sa na Vás na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2022 a v kútiku duše veríme, že sa uskutoční prezenčne.

Skip to content