Search
Close this search box.

Jubilejný ročník súťaže Mladý ekofarmár

Súťaž o mlieku – Mladý ekofarmár zvyšuje odbornú úroveň,  teoretické a praktické  vedomosti a zručnosti žiakov stredných odborných škôl v rôznych oblastiach agrosektora  už 20 rokov. Je určená  žiakom stredných odborných škôl so študijnými odbormi agropodnikanie, životné prostredie, veterinárne zdravotníctvo a hygiena a ďalšími odbormi súvisiacimi s poľnohospodárstvom, potravinárstvom a ekológiou. Jej organizátorom je z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štátny inštitút odborného vzdelávania  (ŠIOV).

Jubilejný 20. ročník súťaže sa uskutočnil 15.- 17. mája na pôde SOŠ veterinárnej Nitra a  Poľnohospodárskom družstve DEVIO Nové Sady farma Čab. Dlhoročné  úsilie pedagógov a škôl v práci so žiakmi  bolo ocenené Ďakovným listom pani ministerky Martiny Lubyovej a pamätnou plaketou ŠIOV-u. Súčasťou sprievodného podujatia bola už tretíkrát  aj súťaž  žiakov základných škôl  “Mladé farmárča”, ktorej sa zúčastnili žiaci nitrianskych  základných škôl.  

Prvé miesto v súťaži Mladý ekofarmár obsadila Oľga Dominiková zo SOŠ veterinárnej Nitra. Druhé miesto patrilo Michaele Žabkovej zo SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici a tretí skončil Kristián Randár zo SOŠ veterinárnej v Nitre.

Skip to content