Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko 2022

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) privítal na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem Slovensko v priestoroch Kia Slovakia s.r.o., Vzdelávacom centre v Gbeľanoch 18. a 19. októbra spolu tridsať domácich a zahraničných cvičných firiem.  Súbežne s veľtrhom kolegyne z Podpory smerovania mládeže zrealizovali Súťaž mladých elektronikov.

Témou tohtoročného veľtrhu cvičných firiem bola „Etika v podnikaní“. Jeho súčasťou boli aj súťaže cvičných firiem v kategóriách logo a slogan, Instagram post, reklamný šot, web stránka s e-shopom, stánok cvičnej firmy, 90 sekúnd vo výťahu a e-prezentácia. Elektronické prezentácie na pódiu Auditória sprevádzali žiaci cvičných firiem slovom a kultúrnym programom v materinskom a cudzom jazyku počas oboch dní veľtrhu. Súťaž e-prezentácií riadil a moderoval Daniel Ňarjaš zo Slovenského centra cvičných firiem (SCCF). K efektu prezentácii prispelo aj to, že sa premietali tromi dataprojektormi. Prvý deň cvičné firmy súťažili aj v kategórii 90 sekúnd vo výťahu.

Obe podujatia v Gbeľanoch sprevádzalo aj niekoľko zaujímavých prezentácií a seminárov. Prvý deň začal riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislav Hadár slávnostným otvorením Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem Slovensko 2022. V prestávke e-prezentácií cvičných firiem sa na tému Etika v podnikaní zamerala Simona Mištíková zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska. Neskôr nám učiteľ z Turecka predstavil hlavné ciele projektu MESU programu Erasmus+ a to založenie cvičných firiem a vytvorenie platformy centra cvičných firiem v Turecku. Porotcovia súťaže mladých elektronikov sa poobede venovali téme „Rozbor konštrukcie elektronického výrobku a odborného testu“.  Prezentácie na pódiu Auditória prvý deň uzavrel príspevok garanta projektu „fiktívnych firiem“ Radka Maxa z Metropolitnej univerzity Praha.

Druhý deň odštartovali tvorcovia a organizátori súťaže mladých elektronikov prednáškou „Robotika a robotické súťaže pre žiakov stredných škôl“. Nasledoval príspevok Vicky Hädler z  PEN Worldwide, svetového združenia cvičných firiem, v ktorom na záver pozvala účastníkov veľtrhu na ďalšie dve podujatia združenia. Projekt MULTINA programu Erasmus spoločne predstavili Vicky Hädler z  PEN Worldwide a Gabriela Horecká z SCCF. Jeho cieľom je vytvorenie podmienok a materiálov pre nadnárodné  a medzinárodné cvičné firmy,. Potom  sme usporiadali okrúhly stôl spoločne s učiteľmi a riaditeľmi škôl, v rámci ktorého sa veľmi živo komunikovalo na tri témy: Aké sú kompetencie a zručnosti pre nadnárodné pracovné prostredie?  Ako je možné trénovať kompetencie a zručnosti z O1 v Cvičnej firme/Practice Enterprise? Aký druh nadnárodných vzdelávacích aktivít by sa mohol uskutočniť v rámci Cvičnej firmy/Practice Enterprise? Zaujímavou prezentáciou projektu na tému „Dnes študenti a študentky, zajtra lídri a líderky zodpovedného a udržateľného podnikania“ podporeného z prostriedkov SlovakAid uzavrela prezentácie  Ivka Uličná z O. Z. HEKIMA.

Záver veľtrhu patril slávnostnému vyhodnoteniu súťaží a takisto vyhodnoteniu 10. ročníka súťaže Najlepší podnikateľský zámer žiakov cvičných firiem s medzinárodnou účasťou, ktoré sa uskutočnilo druhý a zároveň záverečný deň veľtrhu za búrlivého ohlasu víťazov a všetkých prítomných. Za SCCF sme rozdali celkom 29 vecných cien aj s „Viktorkami“ a víťaznými pohármi. Okrem toho tri cvičné firmy ocenilo O. Z. Hekima a tri ceny svojím víťazom venovala aj SEA – Agentúra pre vzdelávanie a vedu. Celkové vyhodnotenia súťaží cvičných firiem nájdete na web sídle ŠIOV a SCCF.

Veľtrh patrí k jedinečným podujatiam, kde sa prezentuje kreativita a  flexibilita mladých ľudí, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť. Poskytuje možnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť obchodné prípady, nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy aj s podporou reálnych partnerov. Je to miesto, kde si žiaci môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa v simulovanom prostredí trhu cvičných firiem naučili.

Partnermi veľtrhu boli Ekonomická univerzita v Bratislave, Národná banka Slovenska (NBS), Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS), Slovak Business Agency (SBA), SEA – Agentúra pre vzdelávanie a vedu, O.Z. Hekima, Metropolitní univerzita Praha (MUP), PEN Worldwide a Ministerstvo hospodárstva SR. Zástupcovia partnerov boli v porotách jednotlivých súťaží a veľtrh cvičných firiem podporili aj vecnými cenami, za čo im srdečne ďakujeme.

Organizačným a odborným garantom veľtrhu bol Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor finančnej gramotnosti a Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF). Programy oboch podujatí nájdete aj na www.siov.sk a na www.sccf.sk.

Všetkým,  ktorí svojou účasťou a podporou  prispeli k zvýšeniu prestíže celého podujatia a umožnili skvalitniť priestor pre tvorivosť a získavanie odborných a praktických zručností mladých ľudí ďakujeme a tešíme sa na 25. ročník MVCF 2023.

en_GB

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť