Search
Close this search box.

Štvrtý ročník celoštátnej súťaže mladých elektronikov sa úspešne ukončil

KIA Slovakia Vzdelávacie stredisko Gbeľany 18.-19. októbra 2022 hostilo na ploche 650 m2  stretnutie talentovaných stredoškolákov, ktorí počas dvoch dní preukázali svoju  znalosť odborných vedomostí a zručností v náročnej profesii elektronik. Súťaže sa zúčastnilo celkom štyridsať najlepších žiakov prvých a druhých ročníkov stredných odborných škôl  Slovenska.

Z jednej školy zabojovali maximálne dvaja najlepší žiaci. Členovia odbornej hodnotiacej komisie pod gestorstvom Slovenskej spoločnosti elektronikov mali nesmierne náročnú úlohu vybrať najlepších šiestich žiakov.  Pre výrazné úspechy žiakov sa komisia rozhodla udeliť aj mimoriadnu cenu Ministerstva hospodárstva SR  jednej z najlepšie  pripravených škôl, konkrétne Strednej odbornej škole technickej Tlmače. Zhotovené elektronické stavebnice výrobku, „Elektronická hra na postreh s mikrokontrolérom“ žiaci predviedli na záver komisii. Zadanie malo zaujímavý účel, ktorým bolo vytvorenie prototypu elektronickej hracej kocky, ktorej funkčnosť bola potvrdená blikajúcimi LED – diódami na ploche plošného spoja.

O poradí rozhodla kvalita spájkovania, funkčnosť, celkový vzhľad výrobku a čas zhotovenia. Dôležité boli, samozrejme,  aj teoretické vedomosti žiakov.

Na prvom mieste sa umiestnil  Dušan Valach zo Strednej odbornej školy technickej, Tlmače s počtom bodov 93. Druhé miesto patrí Matejovi Kebísekovi zo Strednej priemyselnej školy Dubnica nad Váhom s počtom bodov 92, na treťom mieste skončil Adam Koleňák zo Strednej priemyselnej školy technickej Trnava s počtom bodov 90.  Štvrté miesto patrilo Patrikovi Uričovi z Strednej priemyselnej školy Dubnica nad Váhom, piate miesto získal Adam Tichý z Strednej odbornej školy technickej Tlmače a šieste miesto  Ján Šangala zo Strednej odbornej školy informačných technológií Tvrdošín.

Poslaním súťaže je zvýšiť profesijné zručnosti a uznanie výnimočných žiakov, poukázať na dôležitosť zručností v odbore  elektronika pre budúci osobný a profesijný rast žiakov. Organizačným a metodickým garantom súťaže bol Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor podpory smerovania mládeže. Odborným gestorom a partnerom spolupráce bola Slovenská spoločnosť elektronikov, firma SOS electronic Košice a  Ministerstvo hospodárstva SR. 

Skip to content