Search
Close this search box.

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko 2022

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko 2022 pripravuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV), odbor SCCF a FG 18.-19. októbra 2022. Ide už o tradičné školské podujatie, ktoré sa v tomto školskom roku zameria na tému „Etika v podnikaní“.

Prezenčná forma MVCF 2022 sa uskutoční v priestoroch KIA Slovakia, s. r. o. Vzdelávacie stredisko Gbeľany. Na veľtrhu bude maximálne 50 stánkov. Jednu cvičnú firmu môžu reprezentovať štyria žiaci v sprievode učiteľa.                                                                                                                                                     

Súťaže cvičných firiem budú prebiehať v kategóriách logo a slogan, instragamový post, webová stránka s e-shopom, reklamný šot, e-prezentácia, 90 sekúnd vo výťahu a stánok. Súčasťou veľtrhu bude aj súťaž Mladých elektronikov a tiež semináre, prednášky, prezentácie a kultúrny program.

Súťažné podklady čakáme najneskôr do 10. októbra 2022 na mvcfonline@gmail.com

V prípade zhoršených pandemických podmienok v čase konania veľtrhu 18.–19. októbra 2022 sa MVCF Slovensko uskutoční online. 

Bližšie informácie zverejníme v najbližšom čase na www.sccf.sk

Skip to content