Search
Close this search box.

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko 2023

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko 2023 pripravuje Slovenské centrum cvičných firiem, špecializované pracovisko Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Je tradičnou školskou akciou a bude zameraný na tému „Inovatívne a zodpovedné podnikanie“ .

Prezenčná forma MVCF 2022 sa uskutoční  v dňoch 28. – 30. novembra 2023 v priestoroch Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika

 

Sprievodným programom budú aktivity projektov, v ktorých je SCCF partnerom – prezentácie inovatívnych návrhov cvičných firiem realizované v rámci projektu „Pošlime klastre do školy“ a prezentácia výstupov projektu „Dnes študenti a študentky, zajtra lídri a líderky zodpovedného a udržateľného podnikania“.

Súčasťou veľtrhu budú, tak ako po iné roky, súťaže cvičných firiem, ktoré budú prebiehať priamo na veľtrhu v kategóriách e-prezentácia, 90 sekúnd vo výťahu a stánok.

Na veľtrh sa môžete zaregistrovať do 16. októbra 2023 na  Záväzná prihláška na Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko 2023, 28. – 30. november 2023 (google.com)

 

Zoznam prihlásených cvičných firiem na MVCF 2023

Rámcový program MVCF 2023

Pozvánka na MVCF 2023

 

Skip to content