Search
Close this search box.

Ukáž čo vieš na celoštátnej súťaži v odbore kaderník a vizážista „O zlaté nožnice“

Výstavislo Incheba EXPO Medzinárodný veľtrh kozmetiky a kaderníctva INTERBEAUTY Bratislava bude miestom ôsmeho ročníka celoštátnej súťaže stredoškolákov v odborných zručnostiach kaderníkov a vizážistov Skills Slovakia Ukáž čo vieš „O zlaté nožnice“. Uskutoční sa 10. novembra od 10:30 do 17:30 za účasti viac ako sto súťažiacich žiakov a profesionálnych kaderníkov z celého Slovenska a širokej verejnosti.

Celoštátna súťaž sa tento rok uskutoční v štyroch kategóriách pre stredné školy a dospelých s témami „TREND CUT“ – dámsky trendový strih jeseň-zima 2023,  „KOMERČNÝ SVADOBNÝ ÚČES“, tretia téma „MODERNÝ PÁNSKY STRIH“- voľná téma bez kritérií. Poslednou témou pre odbor kozmetička je Barbie – vizáž.  Okrem  umiestnení na prvom až tretom mieste v každej z vyhlásených kategórií bude vyhodnotený aj absolútny víťaz.

Súťažiaci preukážu v presne určenom časovom limite svoje výnimočné odborné zručnosti, predstavivosť, kreativitu, invenciu a cit pre kadernícke umenie a vizáž. Pri hodnotení budú porotcovia klásť dôraz na dodržiavanie bezpečnosti pri práci, techniku predvedenia, strih nožnicami, celkovú kreativitu a finálny styling.

Účastníkov bude hodnotiť odborná komisia zložená z profesionálnych kaderníkov a vizážistov,  podľa medzinárodných kritérií OMC (Organisation Mondiale de la Coiffure), ktorá od roku 1946 určuje svetové trendy v oblasti úpravy vlasov a vizáže a má členskú základňu vo vyše päťdesiatich krajinách sveta.

Víťazi získajú hodnotné vecné ocenenia a stáže u profesionálnych kaderníkov.  Zaujímavosťou podujatia je aj bohatý sprievodný program.

Organizátorom podujatia je Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska pod vedením profesionálneho kaderníka Polata Elalmisa z Hair Salónu Bratislava, ktorý podporuje súťaž aktívne niekoľko rokov a teší sa na kreatívne nápady mladých stredoškolákov a verí, že získajú nové skúsenosti, zručnosti a nezabudnuteľné príjemné zážitky. Podujatie podporili ďalší partneri a odborní hodnotitelia z praxe. Metodickým garantom a partnerom podujatia je Štátny inštitút odborného vzdelávania odbor podpory smerovania mládeže. Súťaž  sa uskutoční pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

Skip to content