Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko 2023

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko 2023 pripravuje Slovenské centrum cvičných firiem, špecializované pracovisko Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Je tradičnou školskou akciou a bude zameraný na tému „Inovatívne a zodpovedné podnikanie“ .

Prezenčná forma MVCF 2022 sa uskutoční  v dňoch 28. – 30. novembra 2023 v priestoroch Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika

 

Sprievodným programom budú aktivity projektov, v ktorých je SCCF partnerom – prezentácie inovatívnych návrhov cvičných firiem realizované v rámci projektu „Pošlime klastre do školy“ a prezentácia výstupov projektu „Dnes študenti a študentky, zajtra lídri a líderky zodpovedného a udržateľného podnikania“.

Súčasťou veľtrhu budú, tak ako po iné roky, súťaže cvičných firiem, ktoré budú prebiehať priamo na veľtrhu v kategóriách e-prezentácia, 90 sekúnd vo výťahu a stánok.

Na veľtrh sa môžete zaregistrovať do 16. októbra 2023 na  Záväzná prihláška na Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko 2023, 28. – 30. november 2023 (google.com)

 

Zoznam prihlásených cvičných firiem na MVCF 2023

Rámcový program MVCF 2023

Pozvánka na MVCF 2023

 

sk_SK