Search
Close this search box.

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Olomouci očami žiačky cvičnej firmy z Liptovského Mikuláša

V januári 2021 bola v databáze cvičných firiem Slovenského centra cvičných firiem (SCCF) zaregistrovaná firma CDLi bakery, s. r. o.

Vznikla v rámci podnikateľského vzdelávania v študijnom odbore Pracovník marketingu pri Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši.  Vo svojej podnikateľskej činnosti  je zameraná na pekárenskú výrobu a predaj výrobkov pre klientov s potravinovou intoleranciou. Problematika potravinovej intolerancie a rôznych druhov alergií sa stáva čoraz pálčivejšou a postihuje stále viac ľudí. Z toho dôvodu chcela firma svojimi produktami vytvoriť pomyslený mostík prinášajúci zlepšenie kvality života ľudí trpiacich nejakou formou potravinovej intolerancie.

Kolektív cvičnej firmy CDLi bakery, s. r. o.

zdroj foto: HA Liptovský Mikuláš

V dôsledku pretrvávajúcej pandemickej situácie prebiehala činnosť firmy v školskom roku 2020/2021 prevažne  v online prostredí. Keď v októbri 2021 prišla z Olomouca pozvánka na medzinárodný veľtrh cvičných firiem veľmi sme sa potešili. Realizáciu všetkých súťažných kategórií, ktorých bolo neúrekom (reklamný spot, prezentácia firmy,  katalóg, logo, vizitka, slogan, reklamný leták, stánok, predajca) sme si okamžite rozdelili medzi sebou. Do začiatku decembra  sme mali  zaslať materiály  na posúdenie.  I napriek tomu, že zhoršujúca sa pandemická situácia a časté karantény v celej našej cvičnej firme naplno udreli v novembri,  termín sme dodržali  a požadované materiály zaslali včas.

Žiaľ, po vianočných sviatkoch prišla správa, že veľtrh sa uskutoční výlučne online formou. Zosmutneli sme…

Napokon sme 26. januára tohto roka v online prostredí prezentovali našu firmu a obsadili tretie miesto. Ďalšie ocenenie, rovnako tretie miesto, sme získali za reklamný spot firmy.  Do veľtrhu sa zapojilo  spolu 32 firiem z Českej republiky,  Ruska, Rumunska, Belgicka a Slovenskej republiky.

Ďakujem všetkým členom firmy za odvedenú prácu a pani učiteľke odborných predmetov Ing. Anne Kiapešovej za pomoc a cenné rady.

Natália Uramová, riaditeľka cvičnej firmy CDLi bakery, s. r. o.

Skip to content