Search
Close this search box.

MESIAC KVALITY ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY 2023

Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorého súčasťou je aj Referenčné miesto pre EQAVET, v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu organizuje v apríli 2023 druhý ročník Mesiaca kvality odborného vzdelávania a prípravy. Nad Mesiacom kvality prebralo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Počas celého mesiaca apríl budeme organizovať rôzne podujatia zamerané na túto tému, aby sme tak podporili povedomie o význame budovania a zabezpečovania kvality a prezentovali dobrú prax v tejto oblasti na Slovensku. Okrem toho sa sústredíme aj na tému zručností, nakoľko rok 2023 je Európskym rokom zručností. Cieľom Mesiaca kvality je tiež posilnenie motivácie pedagógov a ďalších zamestnancov v OVP, zviditeľnenie ich úsilia, výsledkov a zvýšenie prestíže OVP.

Vyhlásenie Národnej ceny kvality v OVP prebehne online, dňa 16.2.2023 o 14:00 hod., kde sa dozviete viac o jednotlivých kategóriách Národnej ceny, podmienkach zapojenia sa do súťaže a tiež blížiacich sa podujatiach v rámci Mesiaca kvality.

V tomto roku bude porota rozhodovať o udelení cien za zabezpečovanie kvality v týchto kategóriách:

–           Cena za výnimočný prístup k rozvoju digitálnych a zelených zručností,

–           Cena za mimoriadnu podporu profesijného rozvoja zamestnancov,

–           Cena za presadzovanie celoživotného prístupu v OVP,

–           Mimoriadna osobnosť v oblasti zabezpečovania kvality OVP.

 

Pre registráciu kliknite tu.

Prihlasovací link: MS Teams

Mesiac kvality OVP 2023 vyvrcholí konferenciou 27. apríla 2023 v Košiciach. Okrem toho pripravujeme školenie pre hodnotiteľov peer review, hodnotiacu návštevu peer review na SOŠ v Trnave, cezhraničné stretnutie určené pre zamestnancov samosprávnych krajov a pre pedagogických zamestnancov a workshop o zabezpečovaní kvality a kultúry kvality v Košiciach.

Viac informácií o Mesiaci kvality OVP a jeho podujatiach nájdete na okvalite.sk či na Celoživotné vzdelávanie v SR | Facebook a Štátny inštitút odborného vzdelávania | LinkedIn .

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na eqavet@siov.sk .

Skip to content