Search
Close this search box.
Študenti z celého Slovenska si zmerajú svoje technické zručnosti na súťaži ZENIT

MUB-LINE veľtrh PRAHA očarili slovenské cvičné firmy

V dnešných dňoch, ešte stále sčasti ochromených pandémiou COVID 19, sa v Metropolitnej univerzite Praha, o.p.s., rozhodli uskutočniť online veľtrh pod názvom MUB-LINE 2020. Uskutočnil sa dňa 11. júna 2020 pod vedením Ing. Radeka Maxa, Ph.D., ktorý je koordinátorom a garantom Metropolitnej univerzitnej banky a.s., (fiktívna firma) so sídlom na katedre medzinárodného obchodu, Metropolitnej univerzity Praha, o.p.s

Veľtrhu MUB-LINE sa za Slovenské centrum cvičných firiem zúčastnila ako členka  hodnotiacej komisie pre súťaž o najlepšiu cvičnú firmu v elektronických prezentáciách Mgr. Marta Marušincová. Hodnotiacu komisiu tvorili ešte dvaja členovia – Ivan Benca, vedúci tímu junior konzultantov Metropolitnej univerzitnej banky Praha a Ing. Radek Maxa, Ph.D, katedra medzinárodného obchodu MUP Praha.

Súťažilo sa v dvoch súťažných kategóriách. Hlavná súťaž bola o najlepšiu elektronickú prezentáciu, ktorú žiaci prezentovali online naživo a súťaž o najlepší elektronický leták.

V hlavnej súťaži bolo prihlásených 9 cvičných firiem (CF), z toho jedna zo Slovenska – CF BIKEFAMILY, s.r.o., z Hotelovej akadémie Liptovský Mikuláš, pod vedením Ing. Anny Kiapešovej. Táto cvičná firma, s obrovskými skúsenosťami, si s prehľadom a profesionalitou získala porotu a stali sa celkovým víťazom MUB-LINE veľtrhu cvičných firiem 2020.

Do súťaže o najlepší elektronický leták sa prihlásilo 10 CF, z toho dve CF boli zo Slovenska. Už spomínaná CF BIKEFAMILY, s.r.o.  získala v tejto súťaži krásne druhé miesto a CF COSYLIVING, s.r.o. z Obchodnej akadémie Sereď získala 4 miesto.

Pilotný MUB-LINE veľtrh, ktorý prebiehal pod vedením Ing. Radeka Maxa, Ph.D., bol veľmi pozitívny a profesionálne zvládnutý. Už prvotné informácie o veľtrhu, k možnostiam prihlásenia sa a celkovej organizácii boli na veľmi dobrej úrovni. Bez problémov prebehla skúška pripojenia a následne aj otvorenie veľtrhu.

Výber moderátorov bol veľmi dobrý. Svoju úlohu zvládli na výbornú. Malé technické problémy, ktoré sa vyskytli, dokázali rýchlo a s nadhľadom vyriešiť, takže situácia nebola napätá. Žiaci cítili z ich strany pomoc, čo im dopomohlo preklenúť stres a následne zvládnuť svoju prezentáciu. Bolo to „nóvum“ pre všetkých zapojených, všetci to však zvládli k všeobecnej spokojnosti .

Hodnotenie zapojených cvičných firiem bolo náročné z pohľadu vysokej kvality a konkurencieschopnosti firiem. Firmy, ktoré získali prvé tri ocenenia mali nádych profesionality. Len malé odlišnosti určili poradie.

Víťazom gratulujeme. Tešíme sa, že slovenské cvičné firmy získavajú veľmi dobré hodnotenie a umiestňujú sa na prvých miestach. 

Skip to content