Search
Close this search box.

NÁRODNÁ CENA KVALITY OVP 2022

Na konferencii Exceletnosť v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) – výzva do budúcnosti sa uskutočnilo slávnostné predstavenie výhercov 1. ročníka Národnej ceny kvality v OVP.

Aktivitami národného referenčného miesta EQAVET sa snažíme o zvýšenie prestíže odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku, o zviditeľnenie aktivít a výsledkov stredných odborných škôl a posilnenie motivácie pedagogických a nepedagogických pracovníkov v odbornom vzdelávaní a príprave. Práve z týchto dôvodov sme 28. februára vyhlásili Národnú cenu kvality v OVP pre stredné školy, ktoré mali jeden mesiac na zapojenie sa do tejto iniciatívy. Urobiť sa tak dalo prostredníctvom jednoduchého formuláru napísaním krátkeho a pútavého príbehu o svojej inštitúcii.

Každá škola mala možnosť prihlásiť sa do jednej zo štyroch kategórií:

  1. Excelentnosť v OVP
  2. Inovatívnosť v OVP
  3. Prínos pre komunitu
  4. Osobnosť v OVP

Cieľom bolo predstaviť mimoriadne úspechy, inovácie, spolupráce a partnerstvá či ďalšie silné stránky škôl. Zber príkladov dobrej praxe nám umožní šíriť ich nielen na národnej, ale i celoeurópskej úrovni. Cieľom ceny kvality je dospieť k vysoko kvalitnému, efektívnemu, spoločensky zodpovednému, inkluzívnemu a modernému odbornému vzdelávaniu a príprave na Slovensku. Každoročne chceme takouto formou podporiť povedomie o význame budovania a zabezpečovania kvality.

 

                         

Foto: Víťaz kategórie Excelentnosť – Súkromná stredná odborná škola Duálna akadémia, Bratislava

           

Foto: Víťaz kategórie Inovatívnosť – Stredná odborná škola technická, Dubnica nad Váhom

 

Na tomto mieste by sme radi poďakovali za zaslanie nominácií zo strany VÚC, ktoré k tomu pristúpili naozaj zodpovedne.

Porota bola zložená zo zástupcov zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Rady zamestnávateľov, ktorí spoločne určili víťazov:

V kategórii Excelentnosť: Sukromná stredná odborná škola Duálna akadémia, Bratislava

V kategórii Inovatívnosť: Stredná odborná škola technická, Dubnica nad Váhom

V kategórii Prínos pre komunitu: Stredná odborná škola technická, Tlmače

V kategórii Osobnosť v OVP: Ing. Ján Žuffa, Stredná odborná škola, Banská Bystrica

 

Foto: Víťaz kategórie Prínos pre komunitu – Stredná odborná škola technická, Tlmače

Foto: Víťaz kategórie Osobnosť v OVP – Ing. Ján Žuffa, Stredná odborná škola, Banská Bystrica

Ocenenia odovzdal zástupcom riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislav Hadár.

Všetkým výhercom gratulujeme a tešíme sa na pokračovanie začatej tradície aj v nasledujúcich rokoch.

Videá, ktoré sme natáčali s víťazmi si môžete pozrieť tu: https://okvalite.sk/videa/

Skip to content