Search
Close this search box.

Odborná príprava budúcich autorizovaných osôb

V dňoch 29. 4.– 7. 5. 2022 pokračuje program odbornej prípravy autorizovaných osôb, ktorý pozostáva z dvoch častí: akreditovaného vzdelávacieho programu pre všeobecnú časť Príprava autorizovaných osôb pre systém overovania kvalifikácií v SR a vzdelávacieho programu pre odbornú časť. Účastníci programu odbornej prípravy získajú vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné na vykonávanie činnosti autorizovanej osoby – člena skúšobnej komisie, ktorý bude hodnotiť uchádzačov o overenie kvalifikácie.

Po skončení každej časti programu odbornej prípravy čaká budúce autorizované osoby záverečná skúška. Úspešní absolventi skúšok získajú osvedčenie a budú zapísaní  do registra autorizovaných osôb.

Držíme im palce!

Skip to content