NÁRODNÁ CENA KVALITY OVP 2022

Na konferencii Exceletnosť v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) – výzva do budúcnosti sa uskutočnilo slávnostné predstavenie výhercov 1. ročníka Národnej ceny kvality v OVP.

Aktivitami národného referenčného miesta EQAVET sa snažíme o zvýšenie prestíže odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku, o zviditeľnenie aktivít a výsledkov stredných odborných škôl a posilnenie motivácie pedagogických a nepedagogických pracovníkov v odbornom vzdelávaní a príprave. Práve z týchto dôvodov sme 28. februára vyhlásili Národnú cenu kvality v OVP pre stredné školy, ktoré mali jeden mesiac na zapojenie sa do tejto iniciatívy. Urobiť sa tak dalo prostredníctvom jednoduchého formuláru napísaním krátkeho a pútavého príbehu o svojej inštitúcii.

Každá škola mala možnosť prihlásiť sa do jednej zo štyroch kategórií:

  1. Excelentnosť v OVP
  2. Inovatívnosť v OVP
  3. Prínos pre komunitu
  4. Osobnosť v OVP

Cieľom bolo predstaviť mimoriadne úspechy, inovácie, spolupráce a partnerstvá či ďalšie silné stránky škôl. Zber príkladov dobrej praxe nám umožní šíriť ich nielen na národnej, ale i celoeurópskej úrovni. Cieľom ceny kvality je dospieť k vysoko kvalitnému, efektívnemu, spoločensky zodpovednému, inkluzívnemu a modernému odbornému vzdelávaniu a príprave na Slovensku. Každoročne chceme takouto formou podporiť povedomie o význame budovania a zabezpečovania kvality.

 

                         

Foto: Víťaz kategórie Excelentnosť – Súkromná stredná odborná škola Duálna akadémia, Bratislava

           

Foto: Víťaz kategórie Inovatívnosť – Stredná odborná škola technická, Dubnica nad Váhom

 

Na tomto mieste by sme radi poďakovali za zaslanie nominácií zo strany VÚC, ktoré k tomu pristúpili naozaj zodpovedne.

Porota bola zložená zo zástupcov zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Rady zamestnávateľov, ktorí spoločne určili víťazov:

V kategórii Excelentnosť: Sukromná stredná odborná škola Duálna akadémia, Bratislava

V kategórii Inovatívnosť: Stredná odborná škola technická, Dubnica nad Váhom

V kategórii Prínos pre komunitu: Stredná odborná škola technická, Tlmače

V kategórii Osobnosť v OVP: Ing. Ján Žuffa, Stredná odborná škola, Banská Bystrica

 

Foto: Víťaz kategórie Prínos pre komunitu – Stredná odborná škola technická, Tlmače

Foto: Víťaz kategórie Osobnosť v OVP – Ing. Ján Žuffa, Stredná odborná škola, Banská Bystrica

Ocenenia odovzdal zástupcom riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislav Hadár.

Všetkým výhercom gratulujeme a tešíme sa na pokračovanie začatej tradície aj v nasledujúcich rokoch.

Videá, ktoré sme natáčali s víťazmi si môžete pozrieť tu: https://okvalite.sk/videa/

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť