Search
Close this search box.

Národný koordinátor Európskeho programu vo vzdelávaní dospelých

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) plní úlohu Národného koordinátora Európskeho programu vzdelávania dospelých od začiatku tohto roku. Našou hlavnou ambíciou v rámci projektu je zrealizovať sériu aktivít, prostredníctvom ktorých umožníme vytvárať platformy pre všetkých, ktorí sú aktívne zapojení do rozvoja vzdelávania dospelých, či už formálneho alebo neformálneho. Iniciatíva je aj možnosťou pre zapojených aktérov prispieť do tvorby a nastavovania budúcich opatrení na podporu vzdelávania dospelých na Slovensku, inšpirovať sa podnetnými príkladmi iných organizácii a získať cenné kontakty v sieti partnerov pre svoju ďalšiu prácu.

Projekt obsahuje viac aktivít (viac informácií – Základné zručnosti). Začali sme tou nosnou, čo je mapovanie podpory rozvoja zručností pre život. Cenné informácie pre mapovaciu správu získavame počas okrúhlych stolov, ktoré realizujeme v rôznych regiónoch Slovenska.  

Okrúhle stoly sú pracovné stretnutia zástupcov verejného, súkromného a tretieho sektora, ktorí pôsobia vo vzdelávaní dospelých priamo ako poskytovatelia vzdelávania alebo tých, na činnosť ktorých má úroveň zručností občanov Slovenska nejaký vplyv (pracovníci verejnej správy poskytujúci služby v oblasti zamestnanosti, vzdelávania, miestneho rozvoja, organizácie aktívne vo vzdelávaní dospelých, poradenstve dospelých, v podpore zamestnanosti, odborníci v oblasti vzdelávania dospelých a poradenstva, vzdelávacie, kultúrne alebo neziskové organizácie, školy a univerzity, zamestnávatelia a pod.)

Zatiaľ sme ich stihli zrealizovať šesť a na jeseň pokračujeme ďalšími. Viac informácií nájdete: Aktuality – Základné zručnosti (zakladnezrucnosti.sk)

Stretnutia s účastníkmi okrúhlych stolov v rámci iniciatívy Národný koordinátor Európskeho programu vzdelávania dospelých sú aj pre nás inšpiráciou v ďalšej práci. Počas posledných okrúhlych stolov sme zozbierali veľa zaujímavých podnetov, názorov, zdieľaných skúseností, ktoré využijeme v našej ďalšej práci.

V prípade, že vám ani jeden dátum nevyhovoval, ešte stále je šanca zapojiť sa počas jesene. Ak máte záujem dostávať informácie o aktivitách Národného koordinátora, jednoducho sa zaregistrujte v našej databáze.

Zároveň budeme radi, keď nám vyplníte formulár, ktorý slúži na zber údajov na mapovanie vzdelávacích aktivít pre dospelých (osôb od 18 rokov), ktoré podporujú rozvoj mäkkých zručností (pre potreby tohto mapovania definovaných ako zručností a kompetencií pre život).

 

Kontakt:

Alena Štefániková: alena.stefanikova@siov.sk

Katarína Šmálová: katarina.smalova@siov.sk

Celoživotné vzdelávanie v SR | Facebook

Úsek celoživotného vzdelávania (ŠIOV) realizuje v období od 1. 1. 2022 – 31. 12.  2023 s finančnou podporou Európskej komisie/ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA iniciatívu s názvom AL – Agenda – Národný koordinátor Európskeho programu vzdelávania dospelých. Číslo projektu: 01051504 — NC ALA SK.

Skip to content