Search
Close this search box.
Oznámenie pre žiadateľov, že do 31.01.2019

OZNÁMENIE PRE ŽIADATEĽOV, ŽE DO 31.03.2019

OZNÁMENIE PRE ŽIADATEĽOV, ŽE DO 31.03.2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako poskytovateľ príspevku na duálne vzdelávanie (zákon č.61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov) oznamuje žiadateľom, že do 31.03.2019 je na základe schválenej Schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania (ďalej len „Schéma štátnej pomoci“) možné predkladať Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania ako vykonávateľovi žiadosti o poskytnutie príspevku na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Žiadosť v zmysle tohto oznámenia podávajú žiadatelia, ktorí podali žiadosť o vstup do Schémy štátnej pomoci.

Účelom Schémy štátnej pomoci je stimulácia širšieho zapojenia zamestnávateľov, predovšetkým malých a stredných podnikov vrátane živnostníkov do systému duálneho vzdelávania.
Miestom realizácie projektov duálneho vzdelávania sú všetky kraje Slovenskej republiky, vrátane Bratislavského kraja.

Schéma štátnej pomoci, výzva na predkladanie žiadostí a všetky potrebné informácie sú k dispozícii na webovom sídle Štátneho inštitútu odborného vzdelávania www.siov.sk.

Príloha k žiadosti o príspevok SDV

Žiadosť o príspevok

Výzva

 


OZNÁMENIE PRE ŽIADATEĽOV, ŽE DO 31.01.2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako poskytovateľ príspevku na duálne vzdelávanie (zákon č.61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov) oznamuje žiadateľom, že do 31.01.2019 je na základe  schválenej Schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania (ďalej len „Schéma štátnej pomoci“) možné predkladať Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania ako vykonávateľovi žiadosti o vstup do Schémy štátnej pomoci.

Účelom Schémy štátnej pomoci je stimulácia širšieho zapojenia zamestnávateľov, predovšetkým malých a stredných podnikov vrátane živnostníkov do systému duálneho vzdelávania.  
Miestom realizácie projektov duálneho vzdelávania sú všetky kraje Slovenskej republiky, vrátane Bratislavského kraja.

Žiadosť o vstup do Schémy štátnej pomoci je nevyhnutným predpokladom pre zapojenie do Schémy štátnej pomoci a následného predloženia žiadosti o príspevok.

Výzva na predkladanie žiadostí a všetky potrebné informácie sú k dispozícii na webovom sídle  Štátneho inštitútu odborného vzdelávania www.siov.sk.

Vzor žiadosti


V Obchodnom vestníku č. 17/2019 vydanom dňa 24. 01. 2019 boli zverejnené Vaše žiadosti: zo dňa 21. 01. 2019 s ID: 2060675 – Štátna pomoc a iné programy podpory – pod č. G000001

Skip to content