Search
Close this search box.

Príklady dobrej praxe cvičnej firmy

Cvičná firma ako predmet na stredných odborných školách simuluje pracovné činnosti existujúcej firmy. Používa reálne podklady a doklady z praxe, ale fiktívne peniaze a fiktívny tovar. Mnohí absolventi cvičných firiem sú dnes úspešnými podnikateľmi, skvelými manažérmi a spokojnými zamestnancami. Príbehy niekoľkých z nich ako aj prácu húževnatých, svedomitých a zanietených učiteľov a učiteliek, ktorým aj touto cestou ďakujeme, ponúkame v nasledujúcich riadkoch brožúry s názvom Príklady dobrej praxe cvičnej firmy.

  Brožúra Príklady dobrej praxe cvičnej firmy

Skip to content