Search
Close this search box.
official-partner

Európsky týždeň odborných zručností 2020. Výsledky súťaže

OBJAV SVOJ TALENT!

ZVIDITEĽNIME – REŠTARTUJME – INŠPIRUJME!

Výsledky súťaže

Hlavnou myšlienkou kampane ZVIDITEĽNIME – REŠTARTUJME – INŠPIRUJME! bolo zviditeľniť živnostníkov, malé firmy, sociálne podniky a tiež študentské/cvičné firmy, ktoré sa zameriavajú na sociálny rozmer podnikania a svojimi aktivitami prispievajú k rozvoju komunity, mesta alebo regiónu. Zároveň vo svojom podnikaní dbajú aj o ochranu životného prostredia (napr. vo forme cirkulárnej ekonomiky, recyklovania materiálov, ich opätovného využívania, zodpovednej spotreby, ochrany ekosystémov, a pod.)

Úlohou súťažiacich bolo zaslať odpovede na otázky: Prečo ste sa rozhodli založiť svoj podnik/firmu? Čo všetko ste sa museli v začiatkoch naučiť a ako ste získavali potrebné vedomosti a zručnosti? Ako Vaše podnikanie pomáha zlepšovať životné prostredie?  Prečo ste sa rozhodli pre takéto zameranie Vášho podniku? Ako Vaše podnikanie  podporuje rozvoj miestnej komunity?

Súťaž bola rozdelená do 2 kategórií: 1. firmy, malé podniky a sociálne podniky a 2. študentské a cvičné firmy.

Porota vybrala víťazov, ktorým srdečne gratulujeme:

Firmy, malé podniky sociálne podniky

  1. miesto: Baterkáreň, Trnava: Baterkáreň je reuse centrum, ktoré vo svojich aktivitách snúbi pomoc komunite, udržateľnosť a princípy cirkulárnej ekonomiky, a dobrovoľníctvo. Naše aktivity propagujú ochranu životného prostredia a prakticky vedú komunitu k udržateľnosti“.
  2. miesto: WAKIVAKY s. a., Pezinok:Snažíme sa motivovať a edukovať o dôležitosti upcyklácie a znižovania textilného odpadu. Robíme prednášky, workshopy, organizujeme swapy. Takto šírime myšlienku upcyklácie ďalej a podporujeme tak ekologické správanie v komunite.“
  3. miesto: Včelobal, Bratislava: Včelobal sa zameriava na vývoj a výrobu voskovaných obrúskov, vakov a podpaľačov. Na výrobnom procese sa podieľajú aj dôchodcovia a zdravotne znevýhodnení. Našimi výrobkami sa snažíme zasiahnuť celé spektrum spoločnosti od detí po seniorov, pričom chceme prostredníctvom voskovaných obrúskov zvýrazniť obmedzenie používania umelých obalov v domácnostiach.“

Študentské a cvičné firmy

  1. miesto: REN Slovakia, Košice: „Firmu sme zakladali so zámerom vzdelávania sa v oblasti podnikania, no veľmi rýchlo to prerástlo do snahy ukázať svetu, čo všetko sa dá už v študentskom veku dokázať. Ukázali sme Slovensku, že vďaka silnej motivácii sa aj počas ťažkej situácie dá profitovať a viesť úspešnú firmu s ekologickým a sociálnym zámerom.“
  2. miesto: Easy Way Fyto, Medzilaborce: Naše podnikanie je ekologické, pestovaním a spracovaním bylín a liečivých rastlín sme vytvorili bezodpadovú technológiu na prevádzke, všetky odpady kompostujeme.
    U našich zákazníkov vyvolávame svojimi produktami potrebu starať sa o svoje zdravie a potrebu pestovať zdravý životný štýl a zlepšovanie života jednotlivcov ale aj celých rodín.“
  3. miesto: M.A. D. , JA firma „Naša Junior Achievement firma M.A.D. vám prináša zaujímavú ponuku – viacúčelový podstavec pod monitor a notebook. Je vyrobený z prírodného materiálu – dreva a slúži na zabezpečenie optimálnej výšky obrazovky. JA firma M. A. D. pôsobí na Spojenej škole, Tokajícka 24, Bratislava, v rámci vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia v spolupráci s Junior Achievement Slovensko, n. o

Kampaň sa realizovala v rámci Európskeho týždňa odborných zručností, ktorého cieľom je zvýšiť atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy poskytujúcich ľuďom praktické zručnosti, ktoré zlepšujú ich uplatnenie na trhu práce a prispievajú k vyváženému rozvoju spoločnosti vo všetkých oblastiach.

Hlavným organizátorom bol State Vocational Education Institute v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, Slovenskou sporiteľňou a.s./Akadémia sociálnej ekonomiky, Rozbehnisa, Junior achievement a Green foundation, ktorí do súťaže ponúkli aj ceny a mediálnym partnerom Startitup.

FAKTY

Malé, stredné či mikro podniky plnia významnú úlohu v našom ale i celoeurópskom hospodárstve, poskytujú pracovné príležitosti pre takmer 75 % aktívnej pracovnej sily a podieľajú sa na hrubej produkcii a tvorbe pridanej hodnoty viac ako 50 %.
Okrem toho zohrávajú aj významnú úlohu v rámci miestnej komunity, podporujú rozvoj regiónu a v súčasnom období čelia rôznym problémom v dôsledku krízy.

                                                                                                                     

Viac informácií nájdete na: https://tyzdenzrucnosti.eu/

CONTACT

Mgr. Alena Štefániková

State Vocational Education Institute

Tel.: 0910 925 082

E-mail: alena.stefanikova@siov.sk

www.siov.sk

 

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ

Webová stránka Komisie: ec.europa.eu/social/vocational-skills-week

Webová stránka ŠIOV: https://tyzdenzrucnosti.eu/

Twitter: @EU_social @EuropeanYouthEU #EUVocationalSkills #DiscoverYourTalent  

Facebook: @socialeurope @EuropeanYouthEU

   

Skip to content