Search
Close this search box.
official-partner

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ 2020. OBJAV SVOJ TALENT!

Ambasádorkou Európskeho týždňa odborných zručností 2020 na Slovensku je Noemi Ráczová, pedagogička Strednej odbornej školy umeleckého priemyslu v Košiciach.

Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie, ktorá sa realizuje každoročne už piaty krát a jej hlavným cieľom je zvýšiť povedomie o význame a prínose odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Počas tohto podujatia lokálne, regionálne a národné organizácie propagujú to najlepšie, čo sa dosiahlo v sektore OVP; sektor, ktorý je schopný vybaviť všetkých ľudí zručnosťami, ktoré potrebujú na naplnenie svojich ambícií v osobnom a profesionálnom živote.

Tento rok, pre opatrenia v súvislosti  COVID-19, bude podujatie len v online forme v termíne 9. – 13. novembra 2020. Hlavnou témou je „Prechod na ZELENÉ a DIGITÁLNE OVP!“ v súlade s prioritami Komisie v oblasti „Európska zelená dohoda“ a „Európa pripravená pre digitálny vek“.

 

OVP je celoživotné dobrodružstvo. Objavovanie a rozvíjanie vášho talentu a zlepšovanie zručností by malo byť prioritou v každom vzdelávaní. Je veľmi dôležité milovať svoju prácu užívať si každú súčasť procesu učenia sa a práce. Týka sa to aj to študentov, aj učiteľov” – povedala Noemi Ráczová.

 

Noemi Ráczová je jednou zo skupiny ambasádorov z rôznych členských krajín EÚ, ktorí sa dobrovoľne  rozhodli šíriť informácie o OVP vo svojej domovskej krajine. Európska komisia a národné autority ju vybrali na túto prestížnu úlohu vzhľadom k jej vynikajúcim výsledkom v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Je úspešná pedagogička a ilustrátorka detských kníh, pôsobí na Škole umeleckého priemyslu v rodných Košiciach. V roku 2018 bola svojimi žiakmi nominovaná do národnej súťaže Global Teacher Prize „Učiteľ Slovenska”, kde získala najviac hlasov a prevzala si „Cenu verejnosti”. V tom istom roku bola nominovaná na európsku cenu „Výnimočný učiteľ EÚ”, ktorá bola vyhlásená v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2018. Profil Noemi Ráczovej, ako aj ostatných ambasádorov môžete nájsť na stránke Týždňa.

Odborné vzdelávanie a príprava v Európe

  • pomer zamestnaných súčasných absolventov OVP v Európe je 78,9 %

Zdroj: Eurostat – Employment rates of recent graduates, str. 2

 

  • 10,8 % európskej populácie vo veku od 25 do 64 sa aktívne zúčastňuje vo vzdelávaní dospelých (2019). Zdroj: Eurostat – Adult learning statistics

 

  • 60 % absolventov OVP si nájde svoju prvú prácu v rozpätí jedného mesiaca od ukončenia ich štúdia (80 % po šiestich mesiacoch) (2018). Zdroj: A quick guide to EU action on vocational education and training str. 11

 

  • pandémia COVID-19 vystupňovala existujúcu medzeru vo využívaní digitálnych nástrojov, s čím súvisia veľké rozdiely v daných zručnostiach. Zdroj: EuropeanSkills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience, str. 1

                                

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ

Webová stránka Komisie: ec.europa.eu/social/vocational-skills-week

Webová stránka ŠIOV: https://mesiacvzdelavania.sk/

Twitter: @EU_social @EuropeanYouthEU #EUVocationalSkills #DiscoverYourTalent  

Facebook: @socialeurope @EuropeanYouthEU

 

CONTACT

Mgr. Ľubica Gállová

vedúca odboru európskych politík 

State Vocational Education Institute 

Email: tyzdenzrucnosti@gmail.com  

Skip to content