Search
Close this search box.

Profesionálni majstri z Európy a ich zručnosti na EuroSkills 2021

„Prestíž doma, značka v zahraničí“

EuroSkills 2021 je jedným z najunikátnejších podujatí, ktoré sa tento rok koná v rakúskom Grazi. Viac ako 450 mladých, vyškolených odborníkov z 31 členských krajín sa od 23. – 25. septembra stretne na majstrovstvách Európy, aby súťažili v približne 45 rôznych povolaniach o jednu z medailí.

Zastúpenie mladých talentovaných odborníkov pripravuje aj Slovensko. Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci s expertami na základe ich výborných výsledkov nominoval osem súťažiacich v siedmych profesiách. Prípravu a tréning súťažiacich v profesii floristika, mechatronika, elektronika, grafický dizajn, web developer, chladiaca a klimatizačná technika a kuchár dôsledne vykonávajú od nominácie tých najlepších odborníci z hospodárskej praxe.  

Príprava na EuroSkills prebieha v plnom nasadení partnerov z cechov, zväzov a zamestnávateľov z praxe. Delegáti slovenskej reprezentácie boli vybraní na základe víťazstva v národných súťažiach Skills Slovakia a iných, ktoré podporujú odborné vzdelávanie a prípravu mladých ľudí na Slovensku a zvyšujú atraktivitu odborného vzdelávania a prípravy.

Slovenskú reprezentáciu v odbore mechatronika budú zastupovať žiaci zo Strednej priemyselnej školy technickej Spišská Nová Ves Miloš Neuvirth a Marek Macejko, v odbore elektrotechnika Matej Grega zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Košice, v odbore grafický dizajn sa predstaví Beáta Válkyová z Univerzity sv. Cyrila a Metoda Trnava, v odbore web developer Marián Polonec zo Strednej odbornej školy informačných technológií Banská Bystrica, v odbore floristika Blanka Drinková zo Strednej odbornej školy záhradníckej Piešťany, v odbore kuchár Šimon Kalata zo Strednej odbornej školy hotelovej Horný Smokovec, Vysoké Tatry, v odbore chladiaca a klimatizačná technika Peter Havala zo Strednej odbornej školy technickej Zlaté Moravce.  

EuroSkills podporuje a propaguje odborné vzdelávanie a prípravu nielen prostredníctvom súťaží v odborných zručnostiach, ale aj ukážkami excelentnosti mladých ľudí v ich profesiách. Vďaka prepracovanej koncepcii bezpečnosti a prevencie podujatie vytvorí na ploche 70 000 m2 priestor až pre 10 tisíc návštevníkov denne.  

Sprievodným podujatím bude 23. septembra medzinárodný kongres EuroSkills „Budúcnosť zručností“, v rámci ktorého budú rezonovať témy o špičkovom vzdelávaní a diskusie s viac ako 300 medzinárodnými odborníkmi budú riešiť problematiku budúcnosti odborného vzdelávania. 

Súťaž je určená pre žiakov stredných škôl, vysokých škôl a odbornej praxe vo veku 17 až 26 rokov. Podľa vedúcej tímu slovenskej delegácie Vlasty Púchovskej môže byť aj malá krajina úspešná. Svedčia o tom aj naše doterajšie úspechy z podujatia ako v individuálnych, tak i v kolektívnych súťažných profesiách. Za šesť doterajších ročníkov EuroSkills prezentovalo Slovensko v 13 profesiách 56 súťažiacich, ktorí získali 1 zlatú medailu, 2 strieborné a 2 bronzové medaily.

 

Doplňujúce informácie k projektu:

V roku 2008 bol Štátny inštitút odborného vzdelávania poverený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR koordináciou zapojenia sa do súťaží EuroSkills. Roku 2009 vznikol pri ŠIOV projekt Skills Slovakia, ktorého úlohou je zastrešovať a iniciovať národné súťaže v odborných zručnostiach za spolupráce partnerov z hospodárskej praxe a nominovať najlepších víťazov na medzinárodné fórum EuroSkills.

Skip to content