Search
Close this search box.
Študenti z celého Slovenska si zmerajú svoje technické zručnosti na súťaži ZENIT

Projekt D-ILA for V4

                                                    

                                                                               

                                                                       

 

Vzdelávanie – digitálne dáta – individuálne účty. Zaujíma vás, čo majú tieto pojmy spoločné? Sú to kľúčové témy nového projektu Erasmus+ Digitálne individuálne vzdelávacie účty vo vyšehradských krajinách, ktoré priviedli organizácie krajín V4 k myšlienke spoločne sa podieľať na skúmaní národných prístupov k zavedeniu individuálnych vzdelávacích účtov a na spoločnej  tvorbe a testovaní online systému k ich realizácii.

Partnerstvo tvoria štyri organizácie z krajín V4:

  • Štátny inštitút odborného vzdelávania – úsek celoživotného vzdelávania,
  • Digital Success Nonprofit Ltd. – maďarská nezisková spoločnosť z Budapešti,
  • Warsaw School of Economics – najstaršia ekonomická univerzita v Poľsku
  • Národní vzdělávací fond – nezávislá nezisková organizácia z Prahy aktívna v oblasti rozvoja kvality ľudských zdrojov, zručností potrebných pre zamestnanosť a poradenstva

Prvá etapa projektu bude venovaná vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti, v ktorej sa zmapujú teoretické a praktické prístupy k financovaniu personalizovaného vzdelávania v EÚ a vytvorí sa terminologický slovník pre oblasť celoživotného učenia sa. Následne sa partneri zamerajú na vybudovanie dátového modelu s integrovaným algoritmom, ktorý bude na základe vstupných dát generovať ponuku vzdelávacích príležitostí šitú na mieru individuálnym potrebám dospelých. Metodická príručka pre jeho využitie v praxi umožní napríklad firmám efektívne a rýchlo vytvárať individuálne vzdelávacie plány pre svojich zamestnancov.

Realizácia projektu prichádza v správnom čase, nakoľko téma individuálnych vzdelávacích účtov je na Slovensku aj v ďalších krajinách vysoko aktuálna. Predstavuje súčasť Akčného plánu k Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2022 – 2024, na ktorej sa ŠIOV aktívne podieľal.

                                                                                                                     

Skip to content