Search
Close this search box.

Projekt Duálne vzdelávanie pokračuje

Národný projekt „Duálne vzdelávanie a zvýšenie kvality a atraktivity OVP“ sa predlžuje do konca septembra 2021. Hlavnými cieľmi predĺženia projektu sú regionálne sprevádzanie duálnym systémom vzdelávania, zabezpečenie dodatočného jednorazového príspevku, uplatnenie overených činností „Talent centra“ v rámci projektu, koordinácia stavovských a profesijných organizácií, ako aj stredných odborných škôl a zamestnávateľov v metodickej oblasti, uvedenie informačného systému „Duálne vzdelávanie“ do ostrej prevádzky, vzdelávanie pedagógov a koordinácia s ostatnými projektami.

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu a s ňou spojené komplikácie pri napĺňaní cieľov projektu, ako aj zvýšenie nákladov pre udržateľnosť systému duálneho vzdelávania, bude poskytnutý dodatočný príspevok 1.000,-€ na každého žiaka prvého ročníka školského roku 2020/2021, ktorý má podpísanú učebnú zmluvu do 31.1.2021. Žiadosť budú môcť zamestnávatelia podávať v prvom kvartáli tohto roka a celým procesom ich budú sprevádzať regionálni koordinátori ŠIOV-u, pričom sa predpokladá celková podpora v sume asi 2,5 milióna eur.

Aktuálne sa duálne vzdeláva takmer osem a pol tisíca žiakov na približne dvesto školách. Dualistov má viac ako tisíc prevádzok a celkovo ich je certifikovaných 2 430. Lídrom v počte žiakov zapojených do systému duálneho vzdelávania je dlhodobo Trenčiansky samosprávny kraj. Ku koncu septembra minulého roka sme evidovali takmer dvetisíc absolventov.

Šiesty rok trvania duálneho vzdelávania a absolventi, z ktorých prví sú už dva roky na pracovnom trhu, ukazujú mimoriadne priaznivé výsledky. Žiaci, ktorí získavali zručnosti priamo vo firmách dosiahli po škole zamestnanosť na úrovni takmer 91%, pričom čerstvo doštudovaní iba 68%. Ich prechod zo školského systému na trh práce je tak výrazne plynulejší.

Väčšia pripravenosť na trh práce sa odráža aj v porovnaní priemerných hrubých mesačných miezd. Takmer po dvoch rokoch na trhu práce absolventi duálneho vzdelávania zarábajú priemerne 1 062 eur, čo je až o 17 percent viac ako absolventi mimo duálu, ktorých priemerná mzda je 906 eur. Na pracovnom trhu sa absolventi duálu prejavujú aj menšou mierou nezamestnanosti, ktorá u nich dosahuje iba 8% a patrí im aj vyšší podiel uplatnenia sa v odbore. Tri štvrtiny sa uplatnia optimálne, u „nedualistov“ je to 58%.

Duálne vzdelávanie spája teoretické vzdelávanie v škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. Žiak si v rámci neho vyberá okrem školy aj zamestnávateľa, u ktorého vykonáva prax v odbore, o ktorý má záujem. Duál dáva žiakom „náskok“ v praxi, pracovných skúsenostiach a množstvo ďalších výhod od prvého ročníka až po ukončenie štúdia. Na Slovensku existuje od školského roku 2015/2016 v zmysle zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Novela tohto zákona v roku 2018 priniesla možnosť zapojenia sa do duálu pre takmer všetky odbory s výnimkou zdravotníkov a bezpečnostných zložiek. Momentálne je v medzirezortnom pripomienkovom konaní ďalšia novela, ktorá odborné vzdelávanie ešte viac skvalitní. Medzi novinky bude patriť ľahšia certifikácia zamestnávateľov, teda sa zjednoduší vstup zamestnávateľov do duálneho vzdelávania. Okruh sa rozšíri aj o nadnárodné a medzinárodné spoločnosti. Taktiež sa uľahčí malým lokálnym podnikom zapojiť do duálneho vzdelávania prostredníctvom väčších zamestnávateľov. Mení sa aj termín pre vstup do duálneho vzdelávania. Pre žiakov je po novom možný do 31. augusta. Po novom sa zmenia aj hodiny praxe určené v štátnom vzdelávacom programe pre jednotlivé odbory. Ďalšou zmenou je, že odborný výcvik bude môcť viesť aj učiteľ odbornej praxe.

 

 

Skip to content