Search
Close this search box.

Projekt ONE zlepší vzdelávanie dospelých aj vďaka medzinárodnej spolupráci

Úlohou aktuálne schváleného projektu ONE ( 2021 – 2023 ) Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) je skvalitniť vzdelávanie dospelých. Vďaka nadnárodnému rozmeru bude vytvárať a prepájať siete jeho poskytovateľov v Taliansku, Portugalsku a na Slovensku. Vo svojich aktivitách sa zameria najmä na poradenské služby, propagáciu, aktívnu účasť dospelých na vzdelávaní či overovanie neformálneho vzdelávania.

Jednotlivé organizácie a inštitúcie partnerských krajín budú v projekte do značnej miery využívať metódu European Peer Review, ktorá na základe predchádzajúcich skúseností napomáha rozširovať spoluprácu v oblasti vzdelávania a je príležitosťou na vzájomné učenie sa a profesionálny rast.

ONE má zlepšiť fungovanie národných sietí organizácii vzdelávajúcich dospelých v rámci Európy. Zefektívniť aplikovanie európskych politík v tejto oblasti do praxe, potlačiť sociálnu exklúziu, chudobu a nezamestnanosť. Očakáva sa od neho posilnenie postavenia dospelých, obzvlášť nízkokvalifikovaných ľudí.

V rámci výstupov projekt prinesie príručku príkladov dobrej praxe, spoločnú stratégiu na budovanie kapacít vzdelávania dospelých, akčné plány a protokoly na jej uskutočnenie. Európske vzdelávacie inštitúcie dospelých budú môcť plne využívať výsledky projektu a nadväzovať na ne. Jedným z výstupov budú  tiež odporúčania pre tvorcov politík na regionálnej a národnej úrovni

 Zhrnutie aktivít projektu ONE                                                                                                                                                                 
  • Mapovanie príkladov dobrej praxe vzdelávania dospelých
  • Organizovanie vzájomných Peer Review poskytovateľov tohto typu vzdelávania
  • Vypracovanie, realizácia, pilotovanie a hodnotenie Stratégie budovanie kapacít
  • Podpora organizácií vzdelávajúcich dospelých, ako aj samotných učiacich sa

 

Partneri

RIDAP, Taliansko

www.ridap.eu

 

FORMA.Azione, Taliansko

www.azione.com

 

GLOBEDU, Fínsko

www.globedu.fi

 

KERIGMA, Portugalsko

www.kerigma.pt

 

APEFA, Portugalsko

www.apefa.org.pt

 

ŠIOV, SR

www.siov.sk

 

AIVD,SR

www.aivd.sk

 

Kontakt na Slovensku

ŠIOV/Odbor európskych politík Stromová 9

81103 Bratislava

Alena.stefanikova@siov.sk

Lucia.mojzisova@siov.sk

 

 

 

 

 

 

Skip to content