Search
Close this search box.

Štrnásty ročník študentskej súťaže Rodinný dom Velux online

Už štrnásť rokov organizuje spoločnosť VELUX  súťaž pre študentov stredných škôl so zameraním na stavebníctvo. Jej podporovateľom je Ministerstvo, školstva, vedy, výskumu a športu SR a partnerom spolupráce Štátny inštitút odborného vzdelávania. Osobné stretnutie vyhlásenia výsledkov súťaže sa aj tento rok 29. júna presunulo do online priestoru. Napriek tomu študenti do súťaže poslali množstvo kvalitných prác.

Hoci sa vzdelávací proces po dlhom čase pomaly, ale isto naplno vracia späť do školských lavíc, študentská súťaž aj tento rok prebiehala viac menej online. Osobné konzultácie čiastočne nahradili konzultácie online a vzdelávacie workshopy, na ktoré boli študenti po minulé roky zo súťaže zvyknutí aj tento rok vystriedali webináre.

Webinárov sa v Českej republike a na Slovensku zúčastnilo spolu približne 1 100 študentov stredných odborných škôl a okrem prednášok venovaných prevažne problematike denného svetla v interiéri, si študenti aj zasúťažili v kvízoch a v rýchlosti sa naučili používať nástroje, ktoré im následne pomohli pri tvorbe projektov.

Študenti aj tento rok predviedli svoj talent

Keďže sú študenti po dvoch rokoch na online prostredie už viac ako zvyknutí, ani takýto priebeh ich neodradil. Do súťaže Rodinný dom VELUX sa tento rok prihlásilo 97 študentov z 10 stredných odborných škôl, pričom do celoštátneho kola postúpilo napokon 37 projektov, ktoré posudzovala odborná porota v zložení:

  • arch. Martin Doršič – architektonická kancelária ddak
  • Vlasta Púchovská – State Vocational Education Institute
  • arch. Klára Bukolská – architektka spoločnosti VELUX

Ktorá práca bola tá najlepšia a ktorá odborná škola odovzdala najviac prác sa študenti a pedagógovia dozvedeli počas slávnostného vysielania. Zsolt Szabó, Market Director Czech Republic & Slovakia, sa prihovoril v úvode slávnostného vyhlásenia: „Chcel by som sa poďakovať všetkým študentom a pedagógom, ktorí im pomáhali, za kvalitné a poctivo vyšperkované prihlásené práce.“ Zároveň študentom odovzdal dôležitý odkaz do budúcna: „Nezabúdajte, keď budete projektanti, vy budete ovplyvňovať, aké budovy tu budú vznikať a akým spôsobom sa budú rekonštruovať tie, ktoré tu už stoja.“

Študenti priniesli aj inovatívne riešenia

Hoci do súťaže tento rok vstúpili ročníky, ktoré posledné dva roky vzdelávania z väčšej časti absolvovali online, rozhodne to na ich prácach nebolo vidieť, skôr naopak: „Človek z tých prác cítil, že to študentov baví – priniesli niečo nové, hľadali inovatívne riešenia a pohľady, videli v tom aj bývanie budúcnosti, a to je pre mňa veľmi pozitívny impulz a dobrý dojem z tohto ročníka súťaže,“ zhodnotila Ing. arch. Klára Bukolská, architektka spoločnosti VELUX.

„Tento ročník bol zaujímavý v tom, že sa objavili projekty bývania, ktoré spájali rôzne funkcie, čo je možno dôsledok pandémie – ľudia pracujú viac doma a práca sa presúva k bývaniu,“ podotkol k tomuto ročníku Martin Doršic a dodal: „Študenti sú kreatívnejší aj v riešení presvetlenia pomocou výrobkov VELUX a posúvajú sa od klasického použitia strešných okien v podkroví aj k netradičnejším riešeniam – svetlíkom a svetlovodom  a udržateľnejším materiálom, ich záber je každý rok širší, a to ma veľmi teší.“

Nadštandardne zrelý víťazný projekt

Na výbere víťaznej práce sa porota zhodla – víťaznou prácou je projekt s názvom Dotyk mamy a dcéry študentky Michaely Pavleovej zo Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Bratislave. Konzultantkou práce bola Ing. Arch. Katarína Lavrinčíková. „Tento projekt bol nadštandardne zrelo architektonicky spracovaný. Ide o dva objekty s veľmi modernými a aktuálne zvládnutými strechami a výborným prepojením hmôt. Nechýbajú tu ani špecifické prvky, ktoré sú už síce nadstavbou, ale práve vďaka nim je tento dom výnimočný a lepší ako všetky ostatné,“ zhrnul víťaznú prácu Ing. arch. Martin Doršic a Klára Bukolská dodala: „Študentka krásne zvládla skombinovať dve hmoty, a čo je veľkým bonusom tohto projektu – zásadným spôsobom pracuje aj s emóciami. Schopnosť prezentácie je to, čo nás veľmi zaujalo.“

Okrem prvých troch miest a troch odmien bola ocenená aj škola za najviac odovzdaných prác. Toto ocenenie získala Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline. Ďalším ocenením bola cena zamestnancov spoločnosti VELUX, ktorú si odniesol Maroš Ďurďovič s projektom DOLEMIS X-30.

Link na záznam slávnostného vyhlásenia: bit.ly/RDVELUX14

Výsledková listina s ďalšími oceneniami na stránke ŠIOV https://siov.sk/sutaze/rodinny-dom-velux/

Skip to content