Search
Close this search box.
Duál Pointy výrazne uľahčia prácu výchovných a kariérových poradcov

POZVÁNKA – Sú základné zručnosti témou pre Slovensko?

POZVÁNKA 

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s odborom celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR si Vás dovoľuje pozvať na konferenciu 

Sú základné zručnosti témou pre Slovensko? 

dňa 25. 4. 2019 v Bratislave.

Konferencia sa pokúsi odpovedať na otázky: 

– O akých zručnostiach vlastne hovoríme a kto sa nimi má zaoberať?

– Potrebuje Slovensko riešiť otázku čitateľskej gramotnosti?

– Aké prístupy je vhodné používať pri rozvoji základných zručností u nízkokvalifikovaných osôb?

– Aké prístupy sa využívajú v EÚ? 

 

Konferencia je otváracím podujatím projektu BLUESS – Plán rozvoja základných zručností v SR, ktorý realizuje odbor európskych politík ŠIOV s partnermi – Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Európskou asociáciou pre vzdelávanie dospelých (EAEA), írskou organizáciou AONTAS, Európskou sieťou pre základné zručnosti (EBSN), Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD) a Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.

Projekt podporila Európska komisia v rámci programu EaSI (Program pre zamestnanie a inovácie).​

 

Registrácia na konferenciu je možná do 18. 4. 2019.

 

V prípade otázok nás kontaktujte e-mailom na adrese bluess@siov.sk ​

 

BLUESS konferencia_predbezny program

Skip to content