Search
Close this search box.

Trinásty ročník študentskej súťaže Rodinný dom VELUX prebehol opäť online

Už trinásť rokov spoločnosť VELUX organizuje súťaž pre študentov stredných škôl so zameraním na stavebníctvo. Jej podporovateľom  je Ministerstvo, školstva, vedy, výskumu a športu SR a partnerom spolupráce Štátny inštitút odborného vzdelávania.  Pandémia študentom sťažila podmienky a osobné stretnutia presunula do online priestoru. Napriek tomu študenti do súťaže poslali množstvo kvalitných prác.

Aj tento školský rok strávili študenti viac času za počítačmi ako v školských laviciach. To im sťažilo nielen vzdelávanie, ale nepochybne aj zapájanie sa do študentských súťaží. Osobné konzultácie nahradili konzultácie online a vzdelávacie workshopy, na ktoré boli študenti po minulé roky zo súťaže zvyknutí, už druhý rok nahradili webináre.

Webinárov sa zúčastnilo spolu až 450 študentov stredných odborných škôl z celého Slovenska a okrem prednášok, venovaných prevažne problematike denného svetla v interiéri si študenti zasúťažili v kvízoch a v rýchlosti sa naučili  používať nástroje, ktoré im následne pomohli pri tvorbe projektov.

Vysoká účasť aj napriek obmedzeniam

Ani online priebeh súťaže mladých študentov neodradil. Tento rok sa prihlásilo až 208 študentov z 10 stredných odborných škôl, pričom do celoštátneho kola postúpilo napokon 44 projektov, ktoré posudzovala odborná porota v zložení:

  • arch. Martin Skoček – architektonický ateliér Martin Skoček
  • arch. Peter Kuklica – architektonický ateliér Kuklica – Smerek
  • arch. Klára Bukolská – architektka spoločnosti VELUX

Ktorá práca bola tá najlepšia a ktorá odborná škola odovzdala najviac prác sa študenti a pedagógovia dozvedeli počas slávnostného vysielania. 

Aj v sťažených podmienkach ukázali študenti kreativitu a vynaliezavosť

Hoci študenti pracovali a konzultovali aj tento rok prevažne online, rozhodne na prácach nebolo vidieť menšie úsilie, skôr naopak: „Tento rok nám do súťaže poslali aj model a celkovo výborne remeselne spracované projekty, čo nás vzhľadom na podmienky, ktoré mali študenti, veľmi potešilo,“ zhodnotila Klára Bukolská, architektka spoločnosti VELUX.

Na výbere víťaznej práce sa porota zhodla takmer jednohlasne a pomerne rýchlo – víťaznou prácou je projekt s názvom Dom na Poli(y) študentky Agáty Ondrejíčkovej zo Strednej priemyselnej školy stavebnej Dušana Samuela Jurkoviča v Trnave a konzultantmi boli Ing. Zuzana Mištinová a Oliver Hacaj. „Celkové zakomponovanie do pôvodnej architektúry, členenie vnútorného priestoru, galérie, veľa otvoreného priestoru, svetla, vysoká kvalita spracovania…tento projekt spĺňal všetko, čo sme od tejto súťaže čakali,“ zhrnul víťaznú prácu Ing. arch. Peter Kuklica.

„Veľmi pozitívne vnímame možnosti, ktoré VELUX ponúka pre študentov a pedagógov, sú pre nich motivujúce. Je výborné, že žiaci si môžu vyskúšať v praxi vedomosti získané na škole a ešte ich aj rozširovať. Ďakujeme spoločnosti VELUX, že takúto súťaž organizuje a venuje sa študentom,“ doplnila Vlasta Púchovská zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

Okrem prvých troch miest a troch odmien bola ocenená aj škola za najviac odovzdaných prác. Toto ocenenie získala Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline, ktorá odovzdala 11 súťažných prác. Ďalším ocenením bola cena zamestnancov spoločnosti VELUX, ktorú si odniesol Lukáš Jurkovič s projektom Gazdovstvo pod horou – novostavba Záskalie.

Záznam slávnostného vyhlásenia nájdete na: http://bit.ly/RD_VELUX_stream

Skip to content