Search
Close this search box.

Veľtrh cvičných firiem v Ostrave prevalcovali slovenské firmy

Na Výstavisku Černá louka v Ostrave sa v dňoch 19. a 20. februára 2020 uskutočnil už 12. ročník regionálneho veľtrhu cvičných firiem (CF) a my sme boli pri tom.Veľtrh privítal 28 cvičných firiem z Čiech, Slovenska, Poľska a Maďarska.

Mimoriadne pozitívnym prekvapením boli víťazi v hlavnej kategórii, kde všetky tri hlavné ceny v silnej konkurencii získali cvičné firmy zo Slovenska. 1. miesto CF BikeFamily, s. r. o. z Hotelovej akadémie Liptovský Mikuláš, 2. miesto CF Propagátor , s. r. o. zo Spojenej školy Modrý Kameň a 3. miesto CF Simon Pastucha – BARBER SURPRISE SHOP, f. o. Výsledky súťaží, fotodokumentáciu a kompletný zoznam CF nájdete na https://www.oao.cz/index.php/jubilejni-10-ostravsky-veletrh-fiktivnich-firem.

Súťaže cvičných firiem sa uskutočnili v kategóriách Najlepšia firma, Najlepší stánok, Najlepší katalóg, Najlepšia prezentácia, Najlepší reprezentant/ka,  Najlepší slogan, Najlepšia vizitka, Najlepšia CF v 90 sekundách, Najoriginálnejší podnikateľský zámer, cena SCCF  a zvláštna cena. Celý veľtrh prebiehal v úžasnej inšpiratívnej a tvorivej atmosfére.

Okrem iného vynikal aj dvomi netradičnými udalosťami. Pri príležitosti konania veľtrhu sa na usporiadateľskej škole 18.-20. februára 2020 uskutočnilo aj stretnutie, semináre a rokovania v rámci realizovaného projektu IVF krajín V4. Jeho výstupom je zriadenie medzinárodnej cvičnej firmy CharetEco, s. r. o., ktorá sa prezentovala na veľtrhu. Ide o spojenie cvičných firiem krajín V4, v ktorom zriadili spoločnú firmu žiaci z OA Ostrava, OA Watsonova Košice, OA Stolowa Vola a Gymnázia v Budapešti. Vznikla tak materská spoločnosť v Ostrave a jej tri dcérske spoločnosti.

Rokovania ohľadom projektu krajín V4 sme sa zúčastnili aj my zo Slovenského centra cvičných firiem nakoľko medzinárodná cvičná firma je novinkou a potrebuje špeciálnu pozornosť a administratívne úkony zo strany úradov.

Ďalším prekvapením bola účasť dvoch cvičných firiem zo základnej školy Generála Janka v Ostrave. Zaujímavosťou je, že uvedené CF vedie v tandeme pani profesorka z OA a pán učiteľ ZŠ.

Počas veľtrhu sa v priestoroch Výstaviska Černá louka uskutočnil aj  odborný seminár na témy podnikateľského vzdelávania. Zo Slovenska na seminári vystúpila za ŠIOV Ing. Gabriela Horecká a za projekt V4 Ing. Peter Országh.

Regionálne veľtrhy nadobúdajú v poslednom čase čoraz väčší význam. Porovnanie regionálnych veľtrhov na medzinárodnej úrovni je dôležité z hľadiska metodického usmernenia a zvyšovania úrovne podnikateľského vzdelávania a finančnej gramotnosti.

 

Gabriela Horecká

Vedúca odboru FG a SCCF

 

Skip to content