Search
Close this search box.

Virtuálna realita

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so spoločnosťou EdgeCom pripravil prototyp voľne dostupnej aplikácie pre širokú a odbornú verejnosť, ktorá poukazuje na súčasnú celosvetovú situáciu.

Aplikácia formou gamefikácie vzdeláva a trénuje  užívateľov na základné a pokročilejšie činnosti v reálnom svete. Aplikácia je určená pre bežné počítačové platformy a moderné headsety pre virtuálnu realitu.

Hlavným cieľom softvérového riešenia je interaktívnou formou  poskytnúť návod na bezpečné správanie pri rizikových činnostiach bežného života. Medzi základné moduly aplikácie patria:

  • Získanie znalosti pre základné hygienické návyky
  • Bezpečné správanie v priestoroch obchodných domov
  • Pokročilejší tréning pre obsluhu mechanických pľúcnych ventilácií

Práve pre pokročilejšie moduly aplikácie vieme využiť dlhoročné skúsenosti v oblastiach priemyslu a utility a rozšíriť ich o moduly pre:

  • Základné a pokročilejšie ovládanie prístrojov
  • Napojenie prístrojov a technológií na pacienta pri zachovaní všetkých bezpečnostných postupov
  • Simulácie nepredvídaných udalostí, kedy sa pacient so svojím ochorením dostane do stavu, kedy je potrebný odborný zásah personálu

Najväčšou pridanou hodnotou tejto technológie je:

  • Virtuálne prostredie – možnosti simulácie nebezpečných situácií bez ohrozenia trénovaného
  • Simulácia a tréning na rôznych typoch technológií bez nutnosti ich fyzického zakúpenia
  • Plnohodnotná interakcia s mechanickými časťami ako aj s dotykovými rozhraniami integrovaných softvérov
  • Možnosť „bezkontaktného“ tréningu z domu, kancelárie, ambulancie...

Všetky potrebné informácie o aplikácii (minimálna konfigurácia, stiahnutie...) nájdete na stránke www.edgecom.eu/vired

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania  za podpory  spoločnosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a so súhlasom spoločnosti Liberty Ostrava a.s.  zabezpečil pre študentov stredných odborných škôl možnosť bezplatného využívania softwarového  nástroja na získavanie a  precvičovanie základných zručností pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Formou blížiacou sa počítačovej hre je možné absolvovať reálne situácie, ktoré môžu nastať na pracoviskách.  S príslušným technickým vybavením je možné tento program využívať aj bez potreby sady pre virtuálnu realitu.

V tejto súvislosti si dovoľujeme upozorniť aj na program Elektrotechnické laboratórium, ktoré je tiež počas súčasného obdobia otvorený. Je určený najmä pre študentov stredných odborných škôl. V tomto programe je možné sa zoznámiť s jednotlivými elektrotechnickými súčiastkami a zostavovať elektrické obvody. Rovnako je tento program možné využívať aj bez sady pre virtuálnu realitu. 

Obe aplikácie nájdete  na vzdelávacom portáli  https://viki.iedu.sk/  v sekcii Materiály – VEREJNÉ – Virtuálna realita  a je možné k nim pristúpiť aj cez portál https://www.ucimenadialku.sk/ .

 

Skip to content