Usmernenia pre školy a učiteľov v čase koronavírusu

Na tejto stránke pracujeme. Ďakujeme za Vašu trpezlivosť.      
en_GB