Search
Close this search box.

Elektrotechnická spôsobilosť žiakov stredných odborných škôl

Chceli by sme Vás informovať o schválení Smernice k elektrotechnickej spôsobilosti žiakov SOŠ. Smernica upravuje postup pri overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik podľa § 21 ods. 3 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti […]

Elektrotechnická spôsobilosť žiakov stredných odborných škôl Read More »

Kritické myslenie a vzdelávanie dospelých v dobe dezinformácií

Konferencia EPALE v Bratislave V dobe zahltenia informáciami je kritické myslenie kľúčovou zručnosťou pre každého z nás. Práve tejto téme sa venovala slovensko-česká konferencia EPALE s názvom „Učenie sa ako cesta ku kritickému mysleniu dospelých“, ktorá sa konala 15. mája 2024 v priestoroch Slovenskej národnej galérie v Bratislave a ktorú spoločne zorganizovali EPALE Slovensko a EPALE Česká republika.

Kritické myslenie a vzdelávanie dospelých v dobe dezinformácií Read More »

Veľtrh podnikateľských zručností na Obchodnej akadémii Nevädzová

Obchodná akadémia Nevädzová 3 pripravila už jedenásty veľtrh podnikateľských zručností, na ktorom sa predstavilo dvadsaťštyri cvičných firiem. Organizátormi podujatia boli Obchodná akadémia Nevädzová, Cvičná firma MANOS a študentská firma Alares. Je veľmi dôležité vysvetliť, že tímy cvičných firiem, ktoré sa predstavili na tomto malom veľtrhu, tvorili žiaci troch druháckych tried, ktorí tým zavŕšili a ukázali to,

Veľtrh podnikateľských zručností na Obchodnej akadémii Nevädzová Read More »

TRENDY V ODBORNOM VZDELÁVANÍ APRÍL 2024

Prinášame ďalšie vydanie mesačníka Trendy v odbornom vzdelávaní a pokračujeme v trende otvorenej komunikácie o témach, ktoré sú dôležité z hľadiska vzdelávania a zručností s cieľom aktívne formovať moderné odborné vzdelávanie. Rozprávali sme sa s riaditeľom SOŠ drevárskej vo Zvolene Pavlom Laššákom. Okrem nových, staronových aj tradičných odborov školy s viac ako storočnou históriou sme

TRENDY V ODBORNOM VZDELÁVANÍ APRÍL 2024 Read More »

Mladí ekofarmári súťažia vo finálovom kole

Mladý ekofarmár – súťaž o mlieku už 25 rokov prispieva k zvyšovaniu odborných vedomostí a zručností žiakov stredných odborných škôl v oblasti agrosektora. Ide o súťaž určenú žiakom stredných odborných škôl so študijnými odbormi agropodnikanie, životné prostredie, veterinárne zdravotníctvo a hygiena a ďalšími odbormi súvisiacimi s poľnohospodárstvom, potravinárstvom a ekológiou. 25. ročník celoštátneho kola súťaže sa v týchto

Mladí ekofarmári súťažia vo finálovom kole Read More »

Finálové kolo 8. ročníka Skills Slovakia v odbore murár a 7. ročníka v odbore stolár

Nitrianska Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže realizovala 23.-25. apríla finálové kolo súťaže Skills Slovakia murár, ktorá preverila praktické zručnosti a odborné vedomosti žiakov tohto odboru. Finále v odbore stolár hostila Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene 16.-18. apríla. Šesť najlepších dvojíc sa teda stretlo na finále 8. ročníka súťaže murárov a 7. ročníka súťaže stolárov. Škola v Nitre

Finálové kolo 8. ročníka Skills Slovakia v odbore murár a 7. ročníka v odbore stolár Read More »

Mladý mechatronik 2024

Mechatronika je odbor, ktorý má v súčasnosti rozsiahle  možnosti  uplatnenia žiakov stredných škôl v praxi. Aj preto bol záujem žiakov predstaviť sa v tomto školskom roku v súťaži odborných zručností Skills Slovakia – Mladý mechatronik mimoriadny. Celoštátne finálové kolo prebehlo 23.- 24. apríla na Materiálovo-technologickej fakulte, Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky Slovenskej technickej univerzity so sídlom v

Mladý mechatronik 2024 Read More »

Celoštátna prehliadka SOČ opäť ukázala vysokú úroveň vedomostí žiakov

Celoštátne kolo 46. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) prebehlo na pôde Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre. V obhajobách sa v rámci neho predstavili najlepší stredoškoláci so svojimi projektami.  Tento rok sa do súťaže zapojilo od školských kôl  2585 žiakov z 326 stredných škôl Slovendka rôznych typov s 2251 prácami. Najväčší záujem bol o riešenie prác s témami v odbore informatika, elektrotechnika,

Celoštátna prehliadka SOČ opäť ukázala vysokú úroveň vedomostí žiakov Read More »

KONFERENCIA ZABEZPEČOVANIE KVALITY AKO SÚČASŤ ŽIVOTA ŠKOLY

Pozývame Vás na konferenciu s názvom Zabezpečovanie kvality ako súčasť života školy, ktorá sa uskutoční 30. apríla 2024 v kultúrnom centre Malý Berlín v čase od 13:00 do 17:00 hod.   Ešte týždeň máte možnosť zaregistrovať sa na konferenciu, na ktorej sa už po tretíkrát uskutoční slávnostné vyhlásenie víťazov Národnej ceny kvality v OVP 2024. Konferencia je

KONFERENCIA ZABEZPEČOVANIE KVALITY AKO SÚČASŤ ŽIVOTA ŠKOLY Read More »

Študenti z celého Slovenska si zmerajú svoje technické zručnosti na súťaži ZENIT

Mapovanie finančnej gramotnosti Slovenska v rokoch 2020-2022

Finančná gramotnosť je stále živou, nadčasovou a nevyhnutnou témou pre celospoločenský vývoj a spokojnosť jednotlivcov a spoločnosti. Vo februári a následne v júni 2023 sme sa obrátili na členov Medzirezortnej expertnej skupiny pre finančnú gramotnosť so žiadosťou o zmapovanie finančnej gramotnosti Slovenska v rozmedzí rokov 2020–2022, tém a čiastkových kompetencií Národného štandardu finančnej gramotnosti, ktoré tá ktorá inštitúcia

Mapovanie finančnej gramotnosti Slovenska v rokoch 2020-2022 Read More »

TRENDY V ODBORNOM VZDELÁVANÍ MAREC 2024

Prinášame ďalšie vydanie mesačníka Trendy v odbornom vzdelávaní a pokračujeme v trende otvorenej komunikácie o témach, ktoré sú dôležité z hľadiska vzdelávania a zručností s cieľom aktívne formovať moderné odborné vzdelávanie. V marci mali cvičné firmy napilno, čaká nás ôsmy ročník súťaže Mladý mechatronik a štyridsiaty šiesty ročník Stredoškolskej odbornej činnosti. Štátny inštitút odborného vzdelávania

TRENDY V ODBORNOM VZDELÁVANÍ MAREC 2024 Read More »

Skip to content